Blommor

Två tredjedelar av alla rosor som säljs i Sverige är Fairtrade-märkta! På den svenska marknaden säljs runt 101 miljoner rosor varje år. De kommer framförallt från länder med utbredd fattigdom i östra Afrika. Varje ros du köper gör skillnad för de anställda på rosplantagerna, som arbetar långa timmar i heta växthus.

Även om rosor är den i särklass största blomsterkategorin med Fairtrade-märkning kan du ibland också hitta nejlikor, julstjärnor, pelargoner och olika snittblommor i butikerna.  

Blomsterbranschens utmaningar 

I takt med globaliseringen har produktionen av blommor i allt större utsträckning flyttats till länder med utbredd fattigdom, bland annat i Latinamerika och östra Afrika. Där har industrin snabbt vuxit till att bli en av de viktigaste, som sysselsätter många människor. Ett exempel är Kenya, där blommor är den näst största exportvaran och över 2 miljoner människor jobbar med blommor på ett eller annat sätt. 

Rosorna odlas i stora växthus där de ofta använder bekämpningsmedel som kan vara farliga för både människor och miljö. Dessutom har det kommit flera alarmerande rapporter om dåliga arbetsförhållanden, låga löner, obligatorisk övertid och otrygga anställningar. 

Fairtrades påverkan på blomsterindustrin 

I början av 2000-talet certifierade Fairtrade de första blomsterplantagerna. I dag finns certifierade plantager i Kenya, Etiopien, Uganda, Tanzania, Zimbabwe, Sri Lanka, Costa Rica och Ecuador. Blommorna exporteras till hela världen – både som snittblommor, sticklingar och krukväxter.  

Blommor odlas av anställda på plantager. Därför är våra kriterier utformade för anställda, där ägaren måste: 

  • Arbeta mot att på sikt kunna betala levnadslöner till de anställda. Landets minimilön är den absolut lägsta lönenivån.
  • Motverka barnarbete och uppmuntra till kollektiva förhandlingar och fackligt engagemang.  
  • Betala ut en premie för råvaran till en gemensam pott som de anställda bestämmer över. Premien ska gynna verksamheten och/eller lokalsamhället. Rosodlare har bland annat använt premien till bättre vattenförsörjning genom borrade brunnar och för att utbilda både barn och vuxna. 
  • Sätta upp tydliga regler för hur kemikalier ska hanteras och erbjuda de anställda hälsofrämjande åtgärder.
  • Uppmuntra långsiktiga handelsrelationer.

Vi odlar dina rosor

Rosemary Achieng, Kenya
Anchitu Kasa, Etiopien