Kaffe

Kaffe kallas ibland, precis som olja, för ”det svarta guldet”. Det finns flera likheter mellan de två råvarorna: båda är extremt eftertraktade och listade på börsmarknaden. Därmed är kaffe en råvara med ett pris som kan variera väldigt mycket, beroende på bland annat skördens storlek och börsspekulation.

I Sverige dricker vi i snitt 3,2 koppar kaffe per person om dagen! Vi ligger tvåa efter Finland, där de dricker mest kaffe i hela världen. 

Majoriteten av världens kaffebönor odlas i familjejordbruk på landsbygden i länder med utbredd fattigdom. Kaffebönorna säljs vidare via mellanhänder, som ofta säljer kaffeskördarna till internationella företag på stora kaffeauktioner. 

Kaffebranschens utmaningar  

Redan i slutet av 1980-talet certifierades världens första kaffeodlare som en reaktion på den svåra ekonomiska och sociala situationen för mexikanska kaffeodlare. Kaffe var den första produkten som Fairtrade tog fram kriterier för. Många Fairtrade-certifierade kaffeodlare är också ekologiskt certifierade, eftersom social och miljömässig hållbarhet ofta går hand i hand.  

Ett av de största problemen för kaffeodlare är den ekonomiska osäkerheten kring världsmarknadspriset. Ibland ligger priserna lägre än vad det kostar att odla kaffet. Leverantörskedjan är lång och svår att spåra, något som gör att kaffeodlarna har svårt att hävda sina egna intressen på marknaden. Deras del av vinsten är ofta liten. 

Klimatförändringarna har påverkat kaffeodlarna under senare år. Ett torrare och varmare klimat kan slå ut hälften av alla världens kaffeodlingar redan 2050. En temperaturhöjning med två grader gör att kaffebuskarna skulle ge mycket mindre kaffe. En höjning med tre grader skulle betyda att kaffebuskarna behöver kämpa för att överleva.  

Men många stora internationella kaffeproducenter har förstått allvaret och arbetar nu för att säkerställa kaffeodling även i framtiden. Både genom att köpa Fairtrade-certifierade kaffebönor och genom andra investeringar i länder där kaffe odlas. 

Fairtrade gör skillnad i kaffebranschen 

2019 var det lägsta kaffepriset för Fairtrade-certifierade odlingar mer än dubbelt så högt som världsmarknadspriset under vissa perioder.  

Kaffe odlas oftast i små familjejordbruk. Därför är det bara kooperativ och liknande organisationsformer som kan certifieras, utifrån dessa kriterier: 

  • Minimipriset måste täcka kostnaden för hållbar produktion. Priset blir högre om kaffet är ekologiskt. När världsmarknadspriset är högre än minimipriset ska detta betalas.
  • En premie för råvaran ska betalas ut till en pott som medlemmarna i kooperativet bestämmer över. En femtedel av premien är öronmärkt för investeringar i kvalitet och produktivitet. Kaffepremien har bland annat använts för att ersätta sjuka kaffebuskar med mer motståndskraftiga.
  • Förbud mot barnarbete.
  • Stöd i att ställa om till mer miljövänliga odlingsmetoder, med mindre användning av bekämpningsmedel. 
  • Utbildning i klimatfrågan, hur den egna odlingen påverkar klimatet och tillgång till teknisk kunskap. 
  • Långsiktiga handelsrelationer uppmuntras.