Kaffe

Kaffe är en älskad dryck och ett måste i morgonkoppen för många svenskar. Men världens kaffeodlare står inför stora utmaningar till följd av bland annat klimatförändringar och prispress.

Redan i slutet av 1980-talet certifierades världens första kaffeodlare som en reaktion på den svåra ekonomiska och sociala situationen för mexikanska kaffeodlare. Kaffe var den första produkten som Fairtrade tog fram kriterier för.

I Sverige konsumerar vi 7,6 kilo kaffe per person och år. Det motsvarar ungefär två och en halv kopp per dag. Det placerar Sverige på en tredjeplats bland de mest kaffedrickande länderna i världen. Ungefär en tiondel av kaffet vi dricker är Fairtrade-märkt.

Kaffebären plockas för hand. Foto: Lorena Velasco Hurtado

Var odlas kaffe?

Kaffebusken har sitt ursprung i Etiopien. I dag produceras kaffe i över 70 olika länder och hela 25 miljoner människor världen över får sin försörjning genom kaffeodling. De största exportländerna är Brasilien, Vietnam och Colombia. När det gäller Fairtrade-märkt kaffe är Peru och Honduras de största producenterna.

Majoriteten av världens kaffebönor odlas i familjejordbruk på landsbygden i länder med utbredd fattigdom. Kaffebönorna säljs vidare via mellanhänder, som ofta säljer kaffeskördarna till internationella företag på stora kaffeauktioner. 

Kaffebranschens utmaningar  

Kaffeodlaren får liten del av vinsten

Kaffe kallas ibland, precis som olja, för ”det svarta guldet”. Det finns flera likheter mellan de två råvarorna: båda är extremt eftertraktade och listade på börsmarknaden. Världsmarknadspriset på kaffe kan variera väldigt mycket, beroende på bland annat skördens storlek och börsspekulation. Det skapar en ekonomisk osäkerhet för odlare, som ibland får mindre betalt än vad det kostar att odla kaffet.

Leverantörskedjan är lång och svår att spåra, något som gör att kaffeodlarna har svårt att hävda sina egna intressen på marknaden. Deras del av vinsten är ofta liten. 

Fairtrades minimipris för kaffe finns till för att skydda odlare mot plötsliga prisnedgångar. 2019 var det lägsta kaffepriset för Fairtrade-certifierade odlingar mer än dubbelt så högt som världsmarknadspriset under vissa perioder.  

Kaffeblad med kafferost, en svampsjukdom som har ökat till följd av klimatförändringarna. Foto: Eduardo Martino

Klimatförändringar påverkar odlingen

Klimatförändringarna har påverkat kaffeodlarna under senare år. Ett torrare och varmare klimat kan slå ut hälften av alla världens kaffeodlingar redan 2050. En temperaturhöjning med två grader gör att kaffebuskarna skulle ge mycket mindre kaffe. En höjning med tre grader skulle betyda att kaffebuskarna behöver kämpa för att överleva.  

Men många stora internationella kaffeproducenter har förstått allvaret och arbetar nu för att säkerställa kaffeodling även i framtiden. Både genom att köpa Fairtrade-certifierade kaffebönor och genom andra investeringar i länder där kaffe odlas. 

När odlare har bättre inkomster har de bättre möjlighet att investera i ett hållbart jordbruk. Många Fairtrade-certifierade kaffeodlare är också ekologiskt certifierade, eftersom social och miljömässig hållbarhet ofta går hand i hand.  

Fairtrade gör skillnad i kaffebranschen 

Kaffe odlas oftast i små familjejordbruk. Därför är det bara kooperativ och liknande organisationsformer som kan certifieras, utifrån dessa kriterier: 

  • Minimipriset måste täcka kostnaden för hållbar produktion. Priset blir högre om kaffet är ekologiskt. När världsmarknadspriset är högre än minimipriset ska detta betalas.
  • En premie för råvaran ska betalas ut till en pott som medlemmarna i kooperativet bestämmer över. En femtedel av premien är öronmärkt för investeringar i kvalitet och produktivitet. Kaffepremien har bland annat använts för att ersätta sjuka kaffebuskar med mer motståndskraftiga.
  • Förbud mot barnarbete.
  • Stöd i att ställa om till mer miljövänliga odlingsmetoder, med mindre användning av bekämpningsmedel. 
  • Utbildning i klimatfrågan, hur den egna odlingen påverkar klimatet och tillgång till teknisk kunskap. 
  • Långsiktiga handelsrelationer uppmuntras.

Vi odlar ditt kaffe

Man på kaffeplantage
Luis Palacio, Colombia
Caroline Rono, Kenya