Vin

Under de senaste åren har konsumtionen av vin ökat i Sverige. Utbudet av etiska viner har breddats genom åren och Systembolaget har vid flera tillfällen fått priser för sitt hållbarhetsarbete. Men fortfarande är majoriteten av allt vin på den svenska marknaden inte certifierat.   

När du väljer Fairtrade-märkt vin är du med och bidrar till bättre villkor för anställda på vinodlingar. I Fairtrades kriterier ställs krav på bland annat högre löner, säker hantering av kemikalier, möjlighet till inflytande och ett aktivt arbete mot diskriminering.

Dåliga villkor på vinodlingar

Anställningsvillkoren på vinodlingar i länder med utbredd fattigdom har många gånger visat sig vara mycket dåliga. Förbud för de anställda att organisera sig fackligt, osäkra anställningar och extremt låga löner är några anledningar till att Fairtrade certifierar produktion av vindruvor i Sydafrika, Argentina och Chile. 

Vinodling i Argentina

Argentinas vinodlingar ligger utspridda från norr till söder. Det största Fairtrade-certifierade kooperativet finns i distriktet La Rioja. Där har 500 familjer specialiserat sig på ekologisk odling, eftersom klimatet passar bra för detta. Bergskedjan Andernas sluttningar skapar rätt förutsättningar för odling och floderna ser till att vingårdarna kan konstbevattnas.

Vinodling i Chile

Chile är ett smalt och avlångt land och även här har Anderna skapat ett perfekt klimat för vinodling med vindar från Stilla Havet och vatten från Andernas floder. På 1970-talet gick många kooperativ i landets fattiga regioner i konkurs. Fattigdomen ledde till att kooperativen än i dag har svårt att försörja sig på sin odling.

Vinodling i Sydafrika

Sydafrika har odlat vindruvor i mer än 350 år. Landet har fem vinregioner, och de flesta plantager finns i den sydvästra Kapprovinsen. Efter att apartheidregimen föll i mitten av 1990-talet har landet haft stora exportframgångar av vin. Men situationen för de anställda är fortfarande svår, med låga löner och stora problem att organisera sig fackligt. Sydafrika exporterar mest Fairtrade-märkt vin i världen.

Vinbranschens utmaningar

Sämre villkor för säsongsanställda

Vindruvsodling är ett slitsamt, ofta säsongsbaserat arbete. Under skördetid krävs betydligt större arbetskraft än under andra delar av året och därför är många tillfälligt anställda. De säsongsanställda har normalt inte lika bra anställningsvillkor, något som leder till att deras levnadsförhållanden blir mer otrygga.  

Anställda får dåligt betalt och saknar inflytande

Anställda på vindruvsodlingar har sällan något inflytande eller någon möjlighet att vara delaktiga i de beslut som fattas. De har dåliga löner och saknar ofta hälsovård och möjligheter till vidareutbildning. Dessutom har branschen många sociala problem, där alkoholmissbruk är ett exempel som både leder till stora hälsoproblem och till våld.

Svårt för småskaliga odlare att konkurrera

För odlare i familjejordbruk finns stora utmaningar med att kunna konkurrera med större vinproducenter på den globala marknaden. Fairtrade-certifieringen kan ge dem tillgång till exportmarknaden och en bättre betalning för sina viner.

Så gör Fairtrade skillnad i vinbranschen 

Eftersom plantageanställda och odlare i familjejordbruk möter olika utmaningar, har Fairtrade tagit fram kriterier för båda grupperna:

  • Minimipriset måste täcka kostnaden för hållbar vinproduktion. När världsmarknadspriset är högre än minimipriset ska detta betalas. Priset för ekologiska druvor och vin är högre.
  • En premie för råvaran ska betalas ut till en pott som odlarna/de anställda bestämmer över. Premien ska gynna verksamheten och/eller lokalsamhället. Vindruvspremien har bland annat använts till sjukvård, vattenrening, skolor och skolmaterial.
  • Tydliga begränsningar i användningen av kemikalier och hälsofrämjande åtgärder för de anställda.
  • Krav på att säsongsanställda och fastanställda har samma löneförutsättningar och samma arbetsuppgifter.
  • Förbud mot barnarbete.
  • Krav på långsiktiga handelsrelationer.