Tvångsarbete

Slaveriet är officiellt avskaffat i världens alla länder. Ändå är miljontals människor fast i tvångsarbete globalt. De arbetar bland annat i produktionen av socker, kakao, kläder och elektronik. Fairtrade förbjuder tvångsarbete och motverkar grundorsakerna: diskriminering, fattigdom och exploatering.

Än i dag finns det människor som tvingas att arbeta. Det kan till exempel ske genom våld och hot om våld – eller också genom att människor tvingas i skuld, får sin id-handling beslagtagen eller hotas att bli angivna till myndigheterna.

Diagram: Antal människor i tvångarbete.
27,6 miljoner totalt.
3,9 miljoner - Tvångsarbete inom statlig sektor. 
6,3 miljoner - sexuell exploatering (privat sektor).
17,3 miljoner - övrigt tvångsarbete i privat sektor.

Den internationella arbetsorganisationen ILO uppskattar att 27,6 miljoner människor befinner sig i tvångsarbete. Det handlar främst om sexuell exploatering, hushållsarbete samt arbete inom byggbranschen, tillverkningsindustrin och jordbruket. Närmare fyra miljoner människor arbetar under tvång på uppdrag av statliga myndigheter. Totalt räknar ILO med att allt tvångsarbete i världen generera 150 miljarder US dollar i intäkter varje år.

Tvångsarbete förekommer i produktionen av bland annat elektronik i Kina, sockerrör i Brasilien, ris i Myanmar, kakao i Elfenbenskusten och kläder i Indien. Både barn och vuxna riskerar att bli offer för tvångsarbete.

Skuldslaveri vanlig form av tvångsarbete

En vanlig form av tvångsarbete är så kallat skuldslaveri. Inom jordbrukssektorn innebär det att människor lockas med falska löften och förskottsbetalning till att jobba på fälten. Det handlar oftast om människor från fattigare områden, eller missgynnade grupper som migranter, nomader eller vissa etniska minoriteter. Väl på plats får de höra att de har en växande skuld till arbetsgivaren. Men skulden är ofta helt påhittad.

Skuldslaveri tros vara den vanligaste formen av tvångsarbete inom sockerrörsindustrin. Det har också identifierats som en ofta använd taktik i Bolivia, Brasilien och Dominikanska republiken. I Brasilien utnyttjas främst migranter från de norra delarna av landet. Med löften om höga löner luras de till att börja jobba på avlägsna platser. Ofta beslagtar arbetsgivaren deras id-handlingar och de får veta att de är skyldiga pengar för transporten och mat – en skuld som sedan växer.

Arbetet sker ofta under bevakning av beväpnade vakter och våld tros vara vanligt förekommande. I Bolivia reser rekryterarna till det bolivianska höglandet där fattigdomen bland ursprungsfolket Quechua är utbrett. Mot en summa kontanter – som blir början på en växande skuld som kan pågå i generationer – får de med sig människor som lever i en redan utsatt situation.

Inom kakaoindustrin i Elfenbenskusten är det främst nyligen anlända migranter som riskerar att hamna i tvångsarbete.

Vad gör Fairtrade?

Fairtrade arbetar för att motverka grundorsakerna till missförhållanden i arbetslivet och för att förhindra utnyttjandet av utsatta människor. Fairtrade har valt att verka i områden där det finns en känd risk för tvångsarbete, eftersom det är där certifieringen kan göra som störst skillnad.

Tvångsarbete är förbjudet enligt Fairtrades kriterier. Kriterierna innehåller minimikrav som bygger på ILO:s konventioner om tvångsarbete och FN:s protokoll för att förhindra människohandel.

Om tvångsarbete är vanligt förekommande i en viss bransch eller region så uppmanas de Fairtrade-certifierade kooperativen eller plantagerna att ta fram en skriftlig policy och ett system för att övervaka de anställdas mänskliga rättigheter. 

Fairtrade har dessutom en skyddspolicy för barn och utsatta vuxna som uppmanar till åtgärder för att säkerställa skydd av barn och vuxna i tvångsarbete. Om tvångsarbete upptäcks eller misstänks i Fairtrades leverantörskedjor vidtas omedelbara åtgärder för att skydda de människor det berör. Fairtrade tar då även kontakt med lämpliga myndigheter.

Att enbart förbjuda tvångsarbete, som ofta sker i det dolda, är dock inte tillräckligt. Fairtrade motverkar därför tvångsarbete på flera sätt, exempelvis genom att:

  • Stötta odlarna i deras arbete med att införa förebyggande åtgärder
  • Utbilda odlare, anställda och ledning om mänskliga rättigheter
  • Stötta lokalsamhällen i att etablera system för åtgärder och övervakning av barnarbete och tvångsarbete. I det arbetet är lokalanpassning och inkludering centralt
  • Samarbeta med regeringar, icke-statliga organisationer och människorättsorganisationer för att öka möjligheten att främja och skydda mänskliga rättigheter.
  • Koppla samman företag och producenter, så att företagen kan investera i bekämpning av tvångsarbete i de samhällen som de köper Fairtrade-varor från.