Fairtrade International

Fairtrade är en global certifiering med verksamhet i omkring 100 länder. Paraplyorganisationen Fairtrade International binder ihop tre övergripande producentnätverk med 25 nationella Fairtrade-organisationer, där Fairtrade Sverige är en.

Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor. Odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom ska ha möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro. De ska kunna leva ett bra liv, utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Vi möjliggör en sådan världshandel genom ett brett, internationellt samarbete mellan konsumenter och råvaruproducenter.

Fairtrade International är den paraplyorganisation som styr det globala arbetet. De arbetar med allt från att utveckla de internationella Fairtrade-kriterierna till att ta fram gemensamma strategier och organisera stödprogram för odlare och anställda. Fairtrade International samordnar också det lokala arbetet i olika länder. 

Fairtrades organisation

Fairtrades organisationsschema

Fairtrade International består av 25 nationella Fairtrade-organisationer och tre producentnätverk. De nationella Fairtrade-organisationerna arbetar med att marknadsföra Fairtrade-märket och skapa kännedom och kunskap om Fairtrade. Fairtrade Sverige är en nationell Fairtrade-organisation.

Producentnätverk på tre kontinenter

Producentnätverken representerar Fairtrade-certifierade kooperativ och plantager i Latinamerika, Afrika och Asien.

Deras jobb är att stötta odlare och anställda. Det sker genom lokala representanter som håller tät kontakt med kooperativ och plantager i en viss region. Representanterna informerar, ger råd och utbildar, samtidigt som de hjälper odlarna att leva upp till Fairtrades internationella kriterier. Dessutom hjälper de till att hitta nya marknader för odlarnas varor.

Just nu finns det ungefär 1 900 Fairtrade-certifierade kooperativ och plantager i 70 länder. Totalt omfattas drygt 1,9 miljoner odlare och anställda.

Kartan visar producentländerna (som alla ingår i något av de tre producentnätverken) i blått samt de länder som har nationella Fairtrade-organisationer i grönt.

Gemensamt beslutsfattande

Odlarna har 50 procent av rösterna i Fairtrade Internationals högsta beslutande organ, General Assembly. Det innebär att de har möjlighet att påverka globala beslut om Fairtrade och certifieringen. Resterande 50 procent av rösterna innehas av de nationella Fairtrade-organisationerna som till exempel Fairtrade Sverige.

Det gemensamma beslutsfattandet innebär att de människor som gynnas av certifieringen är delaktiga i utvecklingen framåt, på riktigt. Det är något vi är stolta över, eftersom det är ovanligt i andra internationella, icke-statliga organisationer.

Genom Fairtrade gör vi det möjligt för odlare i första ledet av leverantörskedjan att öka sitt inflytande och sin handlingskraft. Samtidigt tillgodoser vi konsumenters vilja att handla varor som är producerade med hänsyn till människa och miljö. Du kan vara en del av detta genom att välja Fairtrade-märkta varor!

Läs mer om Fairtrade Internationals arbete.

Mer om de nationella Fairtrade-organisationerna

De nationella Fairtrade-organisationernas uppgift är att licensiera Fairtrade-märket till företag på den egna marknaden. De ska också öka tillgången till, och försäljningen av, Fairtrade-märkta varor. 

Målet för organisationerna är att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom ska få större möjligheter att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Genom kampanjer, rapporter, information och policyarbete lyfter de nationella organisationerna fördelarna med att välja att köpa Fairtrade-märkta varor.

I Sverige representeras Fairtrade International av oss – Fairtrade Sverige.