Fairtrade Sverige

Fairtrade är en certifiering med syfte att minska fattigdomen och stärka människors inflytande och handlingskraft. Det gör vi genom att verka för en hållbar världshandel baserad på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön.

Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International, och vårt uppdrag handlar om att sprida information, skapa engagemang och öka utbud av och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter i Sverige.

Så här jobbar Fairtrade i Sverige:

  • Vi påverkar detaljhandel, återförsäljare och grossister så att de marknadsför, produktutvecklar och utökar sitt sortiment av Fairtrade-märkta varor. 
  • Vi driver policyarbete och sprider information till konsumenter och beslutsfattare för att öka kännedom, kunskap och engagemang för Fairtrade.
  • Vi diplomerar Fairtrade City och Fairtrade region, diplomeringar för kommuner och regioner som verkar för en mer hållbar konsumtion i linje med hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Föreningen för Fairtrade Sverige

Föreningen för Fairtrade Sveriges uppgift är att sprida information och öka kännedom om Fairtrade. Föreningen består av ett 30-tal medlemsorganisationer och har ett stort antal ambassadörer och engagerade för Fairtrade i hela Sverige.

Föreningen för Fairtrade Sverige är en ideell organisation utan vinstintresse. Vår verksamhet finansieras till största del av externt stöd från olika organisationer och offentliga organ. Under 2019 finansierades vi framförallt av:

En mindre del av våra intäkter består av till exempel medlemsavgifter. Vi har också ett 90-konto och är med i Giva Sverige. 

Föreningen leds av en generalsekreterare. Tillförordnad generalsekreterare är Ola Höiden. (Ordinarie generalsekreterare Hewan Temesghen är föräldraledig.)

Ta del av Föreningen för Fairtrade Sveriges verksamhetsberättelse för 2019.
Ta del av föreningens redovisningar, policyer, rapporter mm.

Fairtrade Sverige AB

Fairtrade Sverige AB:s uppgift är att licensiera Fairtrade-märket till svenska företag. I uppdraget ingår också att skapa mervärde för de företag som väljer att jobba med Fairtrade. 

Fairtrade Sverige AB är formell medlem av Fairtrade International och ägs av Svenska kyrkan och Landsorganisationen, LO. Allt eventuellt överskott från verksamheten återinvesteras, till exempel i ökade bidrag till den internationella utvecklingen av kriterier och odlarstöd, och sänkta licensavgifter.

Fairtrade Sverige AB leds av vd Cecilia Ceder.