Verksamhets­berättelse 2021


Fairtrade viktig aktör för hållbar världshandel

Det har varit ännu ett mycket tufft år för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Även 2021 har till stor del präglats av pandemin och Fairtrade behövs mer än någonsin nu när världen öppnar upp.

För oss i Sverige har pandemin inneburit att många aktiviteter under 2021 har fått hållas digitalt. Det har varit det första året med vår nya strategi och vi har fortsatt arbetet med att etablera Fairtrade som en tydlig aktör för en mer hållbar världshandel. Gensvaret har varit positivt och många har engagerat sig för Fairtrade under året – i nylanseringen av Fairtrade City och Fairtrade Region och i aktiviteter i butik och bland våra medlemsorganisationer.

Under året har vi belyst situationen för kakaoodlare i Ghana kopplat till våra fikavanor, visat på vikten av levnadslön inom ramen för Agenda 2030 och bildat opinion för en mer hållbar offentlig upphandling.

I årets verksamhetsberättelse beskriver vi vårt arbete, belyser höjdpunkter och visar på några av de positiva effekter som du bidrar till när du väljer en Fairtrade-märkt vara.

Trevlig läsning.
Katarina Rosenqvist,
Styrelseordförande, Föreningen för Fairtrade Sverige


Höjdpunkter 2021

11 procent ökade svenskarna inköp av Fairtrade-märkta varor.
94 procent av unga känner till Fairtrade.
96 nya ambassadörer utbildades.
36 organisationer är medlemmar i Fairtrade Sverige. Under 2021 tillkom tre nya.
32 procent av befolkningen uppmärksammade Fairtrades höstkampanj.
64000 chokladbollar rullades under chokladbollsutmaningen i Fairtrade Challegne.