Lotter ger möjligheter för odlare och anställda

Genom stöd från Svenska Postkodlotteriet kan Fairtrade Sverige fortsätta sprida kunskap om hållbar handel.

Fairtrade Sveriges arbete är möjligt genom alla lottköpare i Postkodlotteriet. Sedan 2015 får vi ett viktigt stöd från Postkodlotteriet som gör att vi kan sprida kunskap om hållbar handel till konsumenter och företag. Det gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom och möjliggör viktiga satsningar inom områden som levnadsinkomst, jämställdhet och barns rättigheter.

Projekt som stärker barns rättigheter

En del av stödet från Postkodlotteriet har gått till att finansiera Cocoa Child Protection Project i Ghana. I projektet har insatser gjorts för att stärka barns rättigheter. Bland annat har personer i ledande positioner i samhället och skolpersonal utbildats i att identifiera risker för barnarbete, i arbete mot våld mot barn i skolan och en säker skolmiljö. Projektet har bland annat lett till beslut om att involvera barn i beslutsprocesser, vilket ligger i linje med artikel 12 i barnkonventionen.

Pengar där behoven är som störst

Svenska postkodlotteriet är ett allmännyttigt lotteri. Det betyder att hela överskottet från lottförsäljningen går till att stärka civilsamhället och att ideella organisationer är förmånstagare. Stödet är inte öronmärkt vilket gör att Fairtrade Sverige kan använda pengarna där behoven är som störst och bygga vår verksamhet långsiktigt.

Svenska Postkodlotteriet har funnits i Sverige sedan 2005 och är Sveriges största privata bidragsgivare. Barncancerfonden, Rädda Barnen och Världsnaturfonden WWF var med och grundade Postkodlotteriet i Sverige som sedan starten har delat ut över 12 miljarder kronor till det svenska civilsamhället.

Postkodeffekten

Nästan en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet – vart femte hushåll – och betalar för en lott varje månad. Detta genererar överskottet till de ideella organisationerna. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan organisationerna stötta fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. Det kallas #postkodeffekten.

Tack vare alla lottköpare har Fairtrade kunnat fortsätta arbeta för en mer hållbar världshandel. Bland annat har kakaoodlare i Ghana fått utbildning i frågor om barns rättigheter, i syfte att motverka barnarbete. Så – era lotter gör skillnad!”

Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige.