Fairtrade i forskning

Fairtrade arbetar för förbättrade arbets- och levnadsvillkor i länder med utbredd fattigdom. För att säkerställa att vårt arbete ger resultat, tar vi regelbundet del av oberoende forskning om effekterna av certifiering. Här listar vi några rapporter som visar vilken skillnad Fairtrade gör samt vad vi behöver bli bättre på:

 • Fairtrade-certifiering leder till högre inkomster och minskad fattigdom för odlare.
  En jämförelse mellan olika kaffekooperativ i Uganda visar att inkomsten för Fairtrade-certifierade odlare ökade med 30 procent. Samtidigt minskade risken att leva i fattigdom med drygt hälften.
  (”Global Food Discussion Papers”, Universität Göttingen University, 2013.) 
 • Fairtrade leder till bättre ekonomiska förutsättningar för familjer i regioner med Fairtrade-certifierade kooperativ och plantager.
  En undersökning av kaffekooperativ i Costa Rica visar att Fairtrade-certifieringen leder till betydligt högre inkomster för kaffeodlare och minskar ojämlikheten inom kaffesektorn. Särskilt tydlig är skillnaden mellan certifierade och icke-certifierade odlare när kaffepriserna på världsmarknaden sjunker. Fairtrade-odlare drabbas inte lika hårt eftersom de är garanterade minimipriser.
  (“The Effects of Trade Certification: Evidence from Coffee Producers in Costa Rica”, Harvard University, 2020.)
 • Kooperativens inflytande och egenmakt förstärks av en Fairtrade-certifiering.
  En studie utförd i fyra olika länder visar att kaffeodlare i Asien, Afrika och Latinamerika har fått större tillgång till världsmarknaden när de har gått samman i kooperativ och certifierats. De kan sälja en större andel av råvaran och har ökat sina möjligheter att planera långsiktigt och mer självständigt. Studien visar även att kaffekooperativen har bättre förutsättningar att hantera klimatförändringar, till exempel genom att använda sin premie till att köpa in mer motståndskraftiga kaffebuskar eller satsa på utbildning i hållbar odling.
  (“Fairtrade Coffee Impact – A Report of a Four Country Study”, Greenwich University, 2016.)
 • Fairtrade-certifierade plantager har fått bättre arbetsvillkor och Fairtrade-premien har haft en positiv effekt.
  En sammanfattning av många olika studier om Fairtrade konstaterar att Fairtrade-certifierade plantager har lett till förbättrade arbetsvillkor och att Fairtrade-premien har haft en positiv effekt både på lokalsamhället och den egna produktionen.
  (”The Impact of Fairtrade: A Review of Research Evidence 2009-2015”, Overseas Development Institute, 2017. Studie beställd av Fairtrade.)

Utvecklingsområden

Fairtrade verkar i många av världens fattigaste länder, där utmaningarna ofta är många och svåra. Därför arbetar vi hela tiden för att utveckla våra kriterier och stärka stödet till råvaruproducenter. Här är några områden där forskning visat att Fairtrade behöver bli bättre: 

 • Effekten av en Fairtrade-certifiering är inte lika stor för okvalificerade anställda som för kvalificerade.
  Samma studie från Harvard 2018 som visar på att Fairtrade leder till höjda inkomster för många odlare, visar också att effekten är mindre för den grupp som studien refererar till som ”okvalificerade anställda”. Det handlar om medarbetare som kanske är säsongsanställda och därför har en mer osäker inkomst. De kan till exempel jobba med skörden, men eftersom de saknar djupare odlingskunskap får de sluta på arbetsplatsen när skördeperioden är över. En positiv bieffekt av Fairtrades premiesystem är dock att pengarna ofta används till utbildningsinsatser som leder till att anställda som tidigare varit okvalificerade kan ta mer kvalificerade arbetsuppgifter.
  (“The Effects of Trade Certification: Evidence From Coffee Producers in Costa Rica”, Harvard University, 2018.)
 • Fairtrade-certifierade odlare lyckas inte alltid få hela skörden såld.
  Fairtrade-märkta produkter har fortfarande en relativt liten marknadsandel. En konsekvens blir att odlarna måste sälja resten av skörden till andra aktörer som inte bryr sig om certifieringen och som betalar dåligt. Ju fler råvaror som säljs som certifierade, desto större nytta har odlare och anställda av certifieringen. Efterfrågan på Fairtrade behöver alltså öka.
  (”The Impact of Fairtrade: A Review of Research Evidence 2009-2015, Overseas Development Institute, 2017. Studie beställd av Fairtrade.)

För att komma till rätta med det sistnämnda problemet introducerade Fairtrade ingrediensmärkningen, som uppmuntrar fler företag att använda certifierade råvaror i sina sammansatta produkter

Egna undersökningar

Förutom att ta del av oberoende forskning utifrån har Fairtrade International också ett särskilt forskningsteam, vars enda uppgift är att ta reda på hur Fairtrade i praktiken påverkar odlare och anställdas villkor runtom i världen.

Om Fairtrade får information om att något inte fungerar som det ska, finns metoder för att komma till rätta med problemen. Ett exempel var då det kom fram nya uppgifter om den extremt utsatta situationen för kakaoodlare i Västafrika. Det ledde till en höjning av Fairtrades minimipris och premie för kakao med 20 procent under 2018.