Kriterier & kontroll

Stora bananplantager eller små bomullskooperativ – oavsett storlek måste alla råvaruproducenter gå igenom en kontroll för att bli certifierade och sälja sin råvara som Fairtrade-certifierad.

Det fristående kontrollorganet Flocert ansvarar för kontroll och certifiering av plantager och kooperativ. Flocert kontrollerar även exportörer och importörer för att Fairtrade ska kunna garantera var en vara kommer från, något som kallas spårbarhet.

Flocert grundades av Fairtrade International som en granskande tredjepart. Genom sina kontroller säkerställer de att Fairtrade-kriterierna följs av såväl råvaruproducenterna som företagen som sedan säljer produkterna.

Att bli Fairtrade-certifierad

När en råvaruproducent ansöker om Fairtrade-certifieringen gör Flocert en inspektion för att se om kriterierna följs. De intervjuar odlare eller anställda och undersöker hela organisationen. Om organisationen blir godkänd accepterar den också att Flocert gör löpande inspektioner för att se till att kriterierna följs och att de överenskomna förbättringarna genomförs.  

I de flesta fall informerar Flocert om när de ska komma på inspektion, eftersom det kan vara en långdragen process som stjäl mycket tid av odlare och anställda. Flocert gör också ett visst antal oanmälda inspektioner varje år, och ytterligare om de har fått indikationer på att en viss organisation inte lever upp till Fairtrade-kriterierna.

Fairtrades kriterier

De internationella Fairtrade-kriterierna baseras bland annat på ILO:s konventioner för mänskliga rättigheter. Kriterierna syftar till ekonomisk och social utveckling och ökad miljöhänsyn. 

Villkoren för odlare och anställda varierar ofta från produkt till produkt. Kaffe och kakao odlas till exempel mestadels av odlare inom familjejordbruk. För dem är betalningen för råvaran avgörande för ekonomin. Te och bananer däremot, odlas oftast på större plantager med anställda. Här spelar lönenivån och arbetsvillkoren en viktigare roll.

Därför bygger de internationella Fairtrade-kriterierna på en uppdelning i “odlare” och “anställda”. Kriterierna delas i sin tur upp i:

 • Kärnkriterier.
  Måste vara uppfyllda för att råvaruproducenter ska få vara Fairtrade-certifierade. De flesta kärnkriterier behöver uppfyllas redan från början, andra efter ett till tre år.
 • Utvecklingskriterier.
  Plantagen eller kooperativet ska sedan löpande fortsätta att skapa förbättringar som bygger vidare på kärnkriterierna, till exempel när det gäller arbetsvillkor och löner. 
 • Handelskriterier.
  Reglerar handel med råvaror eller produkter.
 • Produktspecifika kriterier.
  Ställer bland annat krav på spårbarhet och skriftliga avtal när det handlar om mängd, kvalitet, pris, betalnings- och leveransvillkor.

Vilka kriterier som gäller för det egna kooperativet eller plantagen finns tydligt förklarade i ett dokument beroende på vilken råvara och typ av organisation det handlar om. Dokumentet fungerar som ett slags protokoll som kooperativen och plantagen måste följa. Alla kriterier hittar du som vill veta mer på Fairtrade Internationals hemsida.

Syftet med Fairtrade är utveckling. Därför är målet att råvaruproducenter som får en anmärkning av Flocert i första hand får en chans att rätta till problemen. Det är därför Flocert finns, för att upptäcka problem och ge kooperativet eller plantagen möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter. Men om Flocert upptäcker något riktigt allvarligt kan producenten bli av med sin certifiering, till exempel om barnarbete upptäcks.

Flocert följer ISO

Kontrollorganet Flocert följer ISO 17065-standard, den ledande kvalitetsnormen för certifieringsorganisationer. Det betyder att Flocert:

 • Uppfyller krav på transparens i alla processer, är öppna mot kunder och konsumenter i alla led.
 • Har ett kvalitetskontrollsystem som ständigt utvecklar verksamheten.
 • Är en oberoende organisation som behandlar alla lika.
 • Utfärdar certifikat med högsta trovärdighet.
 • Kontrolleras av en tredje part.