Program & projekt

Fairtrade är mer än en certifiering och en produktmärkning. Vi organiserar utbildningsprogram om hållbart jordbruk och är en global aktör för rättvis handel. Här kan du läsa om några av de projekt som Fairtrade driver.

Utbildning för jämställdhet

Fairtrade verkar för jämställdhet på flera sätt. Förutom Fairtrade-kriterierna som innebär förbud mot könsdiskriminering och krav på föräldraledighet, anordnar vi utbildningar för jämställdhet runtom i världen. Män får lära sig att släppa fram kvinnor till ledarskapspositioner, medan kvinnor får redskap för att öka sitt inflytande på arbetsplatsen.

Ökad motståndskraft mot klimatförändringar

Klimatförändringarna drabbar redan många Fairtrade-certifierade odlare hårt. Särskilt kaffe är en mycket klimatkänslig gröda. Därför driver Fairtrade flera projekt i bland annat Centralamerika med syfte att öka kaffebuskarnas motståndskraft, så att de ska klara de förändrade förutsättningarna bättre. Vi anordnar även utbildningar om hållbart jordbruk på plantager och i skolor. I Latinamerika ledde en utbildning för bananodlare till förbättrad produktivitet och en markant ökning av den biologiska mångfalden.

Levnadsinkomst & levnadslön

Vi arbetar för att komma fram till vilken inkomst en odlare behöver för att leva ett tillfredsställande liv i länder där råvarorna växer. En levnadsinkomst, eller levnadslön, är den summa pengar som en odlare eller anställd behöver för att kunna försörja sig och sin familj. När summan nu räknas ut på allt fler platser får vi ett nytt viktig kunskapsläge för att motverka fattigdomen. Du kan läsa mer om arbetet för levnadsinkomster i vår rapport.

Coronafond

Fairtrade International lanserade i maj 2020 en hjälpfond för odlare och anställda som drabbas ekonomiskt av det nya coronaviruset. Virusets spridning har gjort att flera råvaruproducenter varit tvungna att stänga ner eller begränsa produktionen. Många konsumentländer har minskat eller bromsat sin import. Pengarna ska användas för odlare och anställda som redan befinner sig i en nödsituation, men också utgöra en stabilitet och möjlighet att tänka långsiktigt även under krisen.