Rapporter

Här hittar du rapporter framtagna av Fairtrade Sverige.

Bananens verkliga pris – vem betalar? (2022)

När priset pressas på svenskarnas favoritfrukt är det odlarna som får betala. Fairtrade Sveriges rapport ”Bananens verkliga pris – vem betalar?” vittnar om ökad utsatthet, dåliga arbetsvillkor och risker för människorättskränkningar och fattigdom bland de människor som odlar de bananer som säljs i Sverige. Rapporten belyser också hur ekosystem hotas när mark exploateras och biologisk mångfald minskar, vilket gör att hela lokalsamhällen påverkas. Samtidigt minskar försäljningen av Fairtrade-bananer i svenska butiker.

Så kan den offentliga upphandlingen bli mer hållbar (2022)

Svenska myndigheters beslut kan ha livsavgörande betydelse för odlare och anställda i början av de leverantörskedjor som den offentliga sektorn är beroende av för sina inköp. Den här rapporten visar framför allt att den offentliga upphandlingen har en betydande outnyttjad potential att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. De beslut, både stora och små, som fattas av politiker som styr EU, Sverige, statliga myndigheter, regioner och kommuner har betydelse för hur hållbara de offentliga inköpen blir.

Rätten till levnadsinkomst: en förutsättning för Agenda 2030 (2019)

Sverige är ett av de länder som konsumerar mest bananer, kaffe och kakao per invånare i världen. Men det många inte vet är att de människor som odlar och skördar dessa grödor sällan får ihop en levnadsinkomst som täcker deras basbehov.

Vi har i den här rapporten sammanställt 18 undersökningar om levnadslöner som utförts inom ramen för nätverket Global Living Wage Coalition. Vi jämför även länders lagstadgade minimilöner med levnadslöner.

Agenda 2030 – Fairtrade och de globala hållbarhetsmålen (2016)

Nästan samtliga av de 169 delmålen i Agendan berör jordbruk, livsmedel och hållbara villkor i produktionsled. Det är frågor som utgör kärnan i Fairtrades verksamhet.

Den här rapporten visar hur Fairtrade är ett konkret, tillgängligt och inkluderande verktyg för att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030.