Fika i förändring – om svenskarnas fikavanor och hur de påverkar världen

Den svenska fikakulturen lever och har hälsan – 2023 handlade vi kaffe, te och kakao för nära 7 miljarder kronor. Men samtidigt som vi fikar för fullt blir problemen bakom råvarorna på fikabordet alltmer uppenbara. En av fyra svenskar uppger exempelvis att de är oroliga för att klimatförändringarna ska göra det svårare att få tag på kaffe.

Rapporten Fika i förändring, av Fairtrade Sverige 2024

FIKARAPPORT 2024

Fika i förändring
Om svenskarnas fikavanor och hur de påverkar världen

Enligt rapporten Fika i förändring fikar genomsnittssvensken drygt fem gånger i veckan. Alla mest fikas det på Gotland – närmare åtta gånger i veckan. Tre av tio svenskar uppger också att deras livskvalitet försämras om de inte får kaffe.

Samtidigt uppger en av fyra svenskar att de är oroliga för att klimatförändringarna ska göra det svårare att få tag på kaffe i framtiden. Och rapporten visar också att oron är befogad: Kaffe-, te och kakaoodlare kämpar redan idag mot effekterna av klimatförändringar, samtidigt som de ekonomiska utmaningarna blir allt tuffare. Att fler företag och konsumenter väljer hållbart certifierade råvaror lyfts av odlare som en nyckelförutsättning för att möta framtidens utmaningar.

I den här rapporten tittar vi på fikandet från flera håll. Vi har sammanställt ny försäljningsstatistik och resultat från en ny undersökning om svenskarnas fikavanor. Matforskaren Anne Charlotte Bunge förklarar varför det är viktigt att se sambanden mellan miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och kakaoodlaren Atiiga Dora berättar om sin vardag och om de främsta utmaningarna just nu. Kaffeodlaren Silvia Gonzales beskriver hur tuffa förhållanden och ökande produktionskostnader påverkar henne som odlare och hur avgörande det är att få rättvist betalt för att kunna fortsätta odla kaffe.