Meny

På besök i Sydafrika

I dag bloggar Elisabet Lim, produktansvarig för vin, om sin resa till Sydafrika och intrycken hon fick med sig hem efter att ha besökt den Fairtrade-certifierade vingården Du Toitskloof.

Sydafrika. Ett land med många kontraster och fantastiska viner. Vart tredje år arrangeras den internationella vinmässan Cape Wine i Kapstaden och i år kom över 1900 besökare från 58 länder. Det här var mitt första besök i Sydafrika och ett tillfälle att få träffa Systembolagets inköpare, Fairtrade-certifierade producenter, vinimportörer och organisationer som arbetar med utbildning av lantarbetare. En otroligt intensiv vecka som gav mig en helt annan förståelse för utmaningarna i landet och samtidigt inspiration och hopp med tanke på hur långt Sydafrika kommit sedan apartheid avskaffades för 20 år sedan.

Vinarbetare behöver bättre arbetsvillkor

Under hösten 2012 förekom vilda strejker då lantarbetare demonstrerade för högre löner och resultatet blev en höjning av dagslönen från R69 (ca 43 kr) till R105 (ca 65 kr) i mars 2013, men fortfarande ligger minimilönen långt ifrån en levnadslön. Dock förekom inga strejker på Fairtrade-certifierade vingårdar den hösten då de anställda upplevde att de behandlades på ett bra sätt av sina arbetsgivare samt att många hade extra förmåner som t.ex. fri förskola och skola för barnen, fri sjukvård och boende på gården.

Ett av de mest inspirerande exempel på vilken skillnad Fairtrade gjort fick jag uppleva under mitt besök på Du Toitskloof Winery i Breede River Valley. Detta är ett distrikt med torrt och varmt klimat men med god tillgång på vatten via Breede floden och här produceras en mycket stor del av Sydafrikas viner.

Fairtrade gör skillnad för producenterna

Du Toitskloof har varit Fairtrade-certifierade sedan 10 år och utvecklingen under den här tiden har verkligen gjort stor skillnad för de anställda och deras familjer på de 22 olika vingårdarna i området som odlar druvor till Fairtrade-märkta viner. Varje dag lämnas fler än 200 barn på förskolorna där de tas om hand av utbildad personal. Fler klassrum har byggts i den nybyggda grundskolan och en datorsal med 50 datorer är nu i full drift.

På morgonen besöker barn från förskolan datorsalen för nybörjarklasser och på kvällen får de som jobbar på vingården möjlighet att lära sig mer om datorer. De senaste tre åren har de två bästa studenterna på gymnasiet fått stipendier som helt täcker deras universitetsstudier. En biblioteksbuss med böcker och datorer har införskaffats, ett mobilt sjukhus kan besöka de olika vingårdarna i området vid behov och det finns även ett speciellt rum där sjuka barn tas om hand om föräldrarna behöver arbeta.

Skolbarn-Sydafrika

Flera fall av dåliga arbetsvillkor i produktionen av vin har under senaste åren uppmärksammats i media, men utvecklingen i Sydafrika går åt rätt håll. Systembolaget fortsätter att öka utbudet av etiskt märkta viner från Sydafrika, Argentina och Chile där arbetsvillkoren behöver förbättras. Du som konsument kan göra skillnad genom att välja dessa viner när du handlar på Systembolaget.

Dela