Sökresultat för: kaffe

29 sep 2016

Fairtrade ger kaffeodlare trygghet på osäker marknad

Kaffeodlare möter stora utmaningar i en ständigt ostadig kaffemarknad. Dessutom påverkar klimatförändringarna kaffets framtid mer än du kanske trott; många av dagens kaffeodlingar riskerar att slås ut runt år 2050. För...

07 sep 2016

Klimatförändringarna hotar framtidens kaffe

Kaffe är en viktig global råvara och en mycket värdefull exportvara från länder med utbredd fattigdom. Men många av dagens kaffeodlingar riskerar att slås ut redan år 2050 på grund...

29 apr 2016

Kaffe

Det mesta av världens kaffebönor odlas oftast inom familjejordbruk på landsbygden i länder med utbredd fattigdom, och säljs sedan vidare till olika mellanhänder. Mellanhänderna i sin tur säljer ofta kaffet på...

07 mar 2016

En kopp kaffe för kvinnors jämställdhet

Vad har kaffet du dricker med jämställdhet att göra? Och hur kan jämställdhet bidra till att minska fattigdomen som idag håller 800 miljoner människor i ett fast grepp? Ganska mycket...

27 feb 2015

Fairtrade Sverige om Dick Durevalls kafferapport

Nyligen publicerades en intressant rapport om Fairtrade-märkt kaffe som Dick Durevall, verksam som forskare vid HUI Research och professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet, tagit fram. Dick Durevall har analyserat...

15 jun 2022

Församlingar för Fairtrade

Församlingar för Fairtrade är ett initiativ för religiösa samfund som engagerar sig för en hållbar handel och etisk konsumtion. Människor har i alla tider samlats för att prata med varandra...

02 maj 2022

Kommentar till Smedjans kritik mot Fairtrade City

Genom Fairtrade City-diplomeringen bidrar kommuner till en internationell handel som respekterar mänskliga rättigheter och tar miljöhänsyn. Aktuell forskning visar att Fairtrade bidrar till ökade inkomster för odlare på flera håll...