Meny

Pheniniah Mutuse, rosodlare, Kenya

Blomodlingen Waridi ligger 30 km sydost om Nairobi och har ungefär 400 anställda. En av dem är Pheniniah Mutuse. Hon har arbetat på företaget sedan 1992 och har sett det gå från en konventionell odling till Fairtrade-certifierad 2003.

Pheniniah Mutuse, rosodlare i Kenya

Pheniniah Mutuse, rosodlare på blomsterplantagen Waridi, Kenya

Pheniniah Mutuse arbetar på Waridi avdelning för skadedjurshantering, där man tar fram en aggressiv insekt som används för biologisk kontroll av kvalster som orsakar skador på skörden. Den här metoden gör att de anställda istället för kemikalier kan använda biologiska metoder mot skadedjur. Förutom arbetet med skadedjursbekämpnnig skördar hon rosor och ansvarar dessutom för det område där de anställda odlar grönsaker till personalmatsalen där de får lunch. Pheniniah arbetar mellan 07.30 och 16.10. Under dagen har hon en timmes lunchrast och hon arbetar sex dagar i veckan. På söndagar är hon ledig.

Pheniniah är ledamot i Waridis premiekommitté som representant från en kvinnoorganisation som samlar de kvinnliga odlarna. Hon är ansvarig i gruppen för antidiskrimineringsfrågor, mammaledighet samt att anställda som är gravida inte arbetar nära kemikalier.

I kvinnoorganisationen ingår åtta personer vars uppdrag är att diskutera och ta ställning till frågor som rör de anställdas arbetsvillkor. Ett fall som tagits upp är när kvinnor och män utför samma arbete men kvinnliga anställda känt att de inte kan avancera i företaget. Hon berättar att kvinnor och män tjänar lika mycket på Waridi och att föräldraledigheten för kvinnor är 3 månader (en månads årlig semester tillkommer) och att pappor får vara lediga två veckor i anslutning till förlossning.

Några projekt som Fairtrade-premien har finansierat är ekonomisk hjälp för skolgång till de anställdas barn, förbättringar av de anställdas boenden samt hälsofrämjande insatser som vaccin mot hepatit B och tyfus samt inköp av myggnät.

”För det första vill jag tacka för att ni bidrar till vår premie. Jag uppmanar er att köpa större volymer Fairtrade-märkta rosor, så att vi kan starta fler projekt som förbättrar våra anställdas liv och närsamhälle” avslutar Pheniniah.”

Dela