Meny

Pressade villkor i juiceindustrin

Omkring fem miljarder liter apelsinjuice konsumerades i Europa under 2012. 37 miljoner liter var Fairtrade-märkt. I Sverige såldes blygsamma 250 000 liter. I senaste numret av magasinet Hunger får vi i reportaget ”Juicens pris” följa med till Brasilien och möta människorna bakom den guldgula drycken som står på våra frukostbord. ”Det är en värld långt borta från kyldisken i matbutiken, där gifter och usla arbetsvillkor är vardagsmat.”

Fairtrade-märkt-juiceI takt med att juicen blir billigare, ökar handeln med juice och allt fler tar ett glas pressad apelsin till frukost. Det är ett resultat av den globala välfärdsutvecklingen och det ökande intresset för en hälsosam livsstil, men också den tekniska utvecklingen inom produktionen. Men juiceindustrin har även en mörk baksida som framförallt drabbar de människor som arbetar med att odla frukten. Förekomsten av kränkningar av mänskliga rättigheter går inte ihop med associationer om hälsa och välmående.

En stor del av de apelsiner och andra frukter som används i juice odlas på stora plantager i länder med utbredd fattigdom. Arbetsförhållandena på plantagen är ofta dåliga och lönerna så pass låga att de inte täcker de anställdas mest grundläggande levnadsomkostnader. Dessutom är arbetet tungt och sker ofta på odlingar som besprutas med kemiska bekämpningsmedel. Bristen på skyddsutrustning, rimlig arbetsbörda och reglerade arbetstider är realitet för många anställda. Många av de som arbetar inom fruktindustrin är säsongsanställda för att skörda frukten. Det innebär ett utsatt läge gentemot arbetsgivare och ofta har de sämre arbetsförhållanden än de fast anställda på plantagen.

Utsatt läge för småskaliga odlare

Liksom för kaffe är priset för juicefrukter enormt instabilt. Därför är det svårt för småskaliga odlare inom familjejordbruk att stå sig i konkurrensen gentemot de stora företagen och producenterna inom industrin. De enskilda odlarna har små möjligheter att upprätta handelsförbindelser och få sina produkter sålda på världsmarknaden. Ofta äger de inte utrustning för att kunna processa den odlade frukten till juice. Frukten måste gå genom flera mellanhänder som själva tar en stor del av vinsten, på odlarnas bekostnad. Inte sällan tvingas odlarna sälja sin skörd för priser som ligger under själva produktionskostnaden.

2011/2012 omfattade Fairtrade totalt 3100 odlare och anställda som arbetade med juicefruktsodling, varav de allra flesta var småskaliga odlare med egen mark. Det Fairtrade bidrar med är just att de anställda får minimilön som lägst och en Fairtrade-premie, att barnarbete är förbjudet, att de anställda får möjlighet att organisera sig och att det finns uttryckliga regler för hantering av och skydd mot farliga kemikalier.

För odlare med egen mark är framför allt Fairtrades kriterier för långsiktiga handelsrelationer, ett minimipris som skall täcka produktionskostnaden och Fairtrade- premien speciellt viktig. Fairtrade-premien används för att stimulera lokal samhällsutveckling och investeringar i jordbruket. Kooperativets medlemmar/plantagearbetarna bestämmer gemensamt vad de vill använda premien till, exempel kan vara skolbygge i lokalsamhället, fonder för utlåning av mikrokrediter, investeringar i ekologiskt jordbruk eller i produktionsfaciliteter.

Här berättar Sergio Roberto Delisposto från kooperativet Coagrosol om vad Fairtrade har inneburit för dem:

I Sverige dricker vi cirka 10 liter apelsinjuice per person och år. En betydligt större del behöver vara producerad under förhållanden där mänskliga rättigheter inte kränks i produktionen och där odlare och anställda får möjlighet till förbättrade villkor. I dagligvaruhandeln hittar du Fairtrade-märkt juice på Lidl, Hemköp och Willys och eventuellt på välsorterade Coop och Ica-butiker. Hittar du inte Fairtrade-märkt juice i din butik, glöm inte att fråga så kan vi gemensamt se till att utbudet ökar.


Vill du veta mer om arbetsförhållandena i juiceindustrin?

Dela