Meny

PRESSMEDDELANDE: Fairtrade stärker kriterierna för anställd arbetskraft

Nya förbättrade kriterier för organisationsfrihet och levnadslön. Det är några av resultaten av Fairtrade Internationals revidering av kriterierna för anställd arbetskraft. De nya kriterierna innebär förbättrade villkor och en starkare ställning för anställda vid Fairtrade-certifierade plantage som odlar te, bananer och annan frukt, blommor, örter och grönsaker samt anställda i fotbollsproduktion.

Kenya-Oserian-skötsel-nejlikor-Fairtrade-blommorDe nyligen reviderade kriterierna innebär bland annat ännu tydligare krav på anställdas rätt till fri organisering och kollektiva förhandlingar. Certifierade producenter ska inte bara informera om denna rättighet gentemot sina anställda, utan också verka för att fackföreningar får träffa anställda och verka för tecknandet av kollektivavtal om sådant inte finns på plats.

Fairtrade International har med de nya kriterierna även introducerat en ny metodik för att definiera nivån för levnadslön i olika regioner. Samtidigt finns nu tydliga riktlinjer för den process som företag måste följa för att arbeta mot levnadslön för de anställda. Fairtrade International håller nu på att utarbeta en definition av levnadslön som man kommer arbeta efter i samtliga regioner där det finns Fairtrade-certifierade plantage.

De nya kriterierna, inklusive frågan om levnadslön, har föregåtts av en lång konsultationsprocess där såväl odlare, organisationer som företag tillfrågats. Fairtrade har även presenterat de nya kriterierna som rör levnadslön för branschpartners vid en europeisk konferens för levnadslön, European Conference on Living Wages.

-Vårt arbete är långt ifrån färdigt. De nya kriterierna skapar ett stödjande ramverk, och nu måste vi arbeta hårt för att försäkra oss om att de anställda har kapacitet och möjlighet att förhandla fram schysstare arbetsplatser, säger Wilbert Flinterman, senior rådgivare för arbetares rättigheter och facklig organisering vid Fairtrade International.

-Vi kommer att fortsätta att bygga våra relationer med de globala och lokala facken för att engagera de anställda, samtidigt som vi kommer att arbeta för schysstare priser och en bättre värdefördelning längs handelskedjan, fortsätter Wilbert Flinterman.

Kriterierna för anställd arbetskraft har även stärkts genom förbättrade villkor för tillfällig arbetskraft och migrantarbetare. De anställda kommer ha större kontroll över hur Fairtrade-premien spenderas. Premiekommittén som beslutar om hur Fairtrade-premien skall fördelas och som består av representanter för de anställda, åläggs nu obligatorisk redovisning av alla utgifter inför de anställdas generalförsamling. Och anställda kan från och med nu använda en del av Fairtrade-premien som kontant utbetalning, vilket efterfrågats av tillfälligt anställda och migrantarbetare.
De nya kriterierna publicerades den 15 januari och kommer att börja gälla från och med juni 2014.

Mer information

finns på www.fairtrade.net/latest-news.html.

Vid frågor

kontakta Maria Granefelt, pressansvarig på Fairtrade Sverige, e-post: maria.granefelt@fairtrade.se, telefon: 08-1220 8908 eller Reykia Fick, pressansvarig på Fairtrade International, e-post: r.fick@fairtrade.net, telefon: +49 228 949 23141.

Dela