Meny

PRESSMEDDELANDE Rekordförsäljning: Fairtrade-märkt ökar med 29 procent

2013 blev ett rekordår för Fairtrade. Försäljningen av Fairtrade-märkta varor ökade med 29 procent, vilket är den största ökningen på fem år. Det är ett tydligt tecken på att både konsumenter och företag lägger allt större vikt vid konsumtion av socialt hållbara produkter. Svenska konsumenter handlade 2013 Fairtrade-märkt till ett värde av över två miljarder kronor.

Fairtrade-varor-pa-kassaband

På tre år har försäljningen av Fairtrade-märkta produkter fördubblats och uppgår 2013 till över två miljarder kronor. Flera värdemässigt stora produktgrupper, så som bananer, vin och blommor har vuxit kraftigt. Försäljningen av Fairtrade-märkta bananer ökade med 59 procent och Fairtrade-märkt vin med 61 procent. Fairtrade-märkta bananer står nu för 9 procent av marknadsandelarna, Fairtrade-kaffe för 7 procent och mer än var fjärde ros är Fairtrade-märkt.

Kännedomen och kunskapen om Fairtrade har fortsatt att öka, i takt med ett generellt ökat fokus på etiska frågor i Sverige under senare år.

– 2013 var återigen ett riktigt bra år för försäljningen av Fairtrade-produkter. Att handla Fairtrade-märkt har blivit angeläget för allt fler konsumenter. Företagen har vaknat och börjat möta konsumenternas efterfrågan. Allt fler ser vikten av att tänka på människorna bakom produkterna, säger Morgan Zerne, vd på Fairtrade Sverige.

Nästan åtta av tio svenskar känner idag till Fairtrade, över 80 procent av dessa köper minst en Fairtrade-märkt produkt per månad och nästan hälften säger att de kommer att öka sin konsumtion av Fairtrade-märkta produkter det kommande året. Det visar en färsk undersökning från TNS Sifo.

– Det ökade intresset för Fairtrade-märkt är goda nyheter för alla odlare och anställda bakom produkterna. Nu siktar vi på att öka takten ytterligare. Nästan en av tio bananer är Fairtrade-märkta idag, men det räcker inte. Visionen är att varannan banan skall vara Fairtrade-märkt i slutet av året, säger Morgan Zerne.

2014 lägger Fairtrade extra stort fokus på bananer, och startskottet går med förrapporten Schyssta bananer! * som släpps idag. Rapporten visar hur odlares och anställdas arbets- och levnadsvillkor försämras i den allt större konkurrensen om de billiga bananerna. Anställda på bananplantage kan arbeta för under 40 kronor om dagen och många saknar anställningskontrakt. Samtidigt får odlare med egen mark allt svårare att hitta lönsamhet på sina odlingar. I konsumtionen av Fairtrade-märkta bananer ligger Sverige långt efter andra länder, som till exempel Storbritannien där 33 procent av bananerna är Fairtrade-märkta och Schweiz där andelen uppgår till 54 procent. Visionen är att varannan banan på den svenska marknaden skall vara Fairtrade-märkt vid årets slut.

*Schyssta bananer är en förrapport till Fairtrades årliga rapport som släpps i samband med Fairtrade Fokus, Fairtrades kampanjveckor i oktober.

Siffror i korthet

  •  Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter i Sverige uppgick under 2013 till drygt 2 miljarder kronor – en fördubbling sedan 2010. Svensken handlar Fairtrade-märkt för i genomsnitt 208 kronor per person och år.
  • 82 % (av de som känner till Fairtrade) uppger att de köper minst en Fairtrade-märkt produkter/månad och hälften uppger att de tror att deras konsumtion kommer öka under det kommande året (TNS Sifo 2014).
  • Kaffe är den största produktgruppen värdemässigt. Svenskarna drack Fairtrade-märkt kaffe för över 550 miljoner kronor under 2013.
  • 78 % av svenska konsumenter känner till Fairtrade-märkningen, bland unga 15-35 år är siffran 89 % (TNS Sifo 2014). Globalt känner över 7 av 10 till Fairtrade, vilket gör Fairtrade till världens mest kända etiska märkning (GlobeScan 2013).
  • 1781 Fairtrade-märkta produkter finns på den svenska marknaden. Fairtrade-produkter säljs nu i över 120 länder.
  • Det finns idag 1150 Fairtrade-certifierade producentorganisationer och omfattar över 1,3 miljoner odlare och anställda i 70 länder.
  • Globalt spenderade konsumenter €4,8 miljarder på Fairtrade-märkta produkter under 2012 och €80 miljoner betalades i Fairtrade-premie till odlarna.

För mer information:

För frågor
Kontakta Maria Granefelt, pressansvarig på Fairtrade Sverige, e-post: maria.granefelt@fairtrade.se eller telefon: 08-1220 8908

Dela