Agenda 2030 – Fairtrade och de globala hållbarhetsmålen

Fairtrade Sveriges rapport ”Agenda 2030 – Fairtrade och de globala hållbarhetsmålen”.

Hur hänger Fairtrade ihop med Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling?

Alla vill kunna leva på sitt arbete, alla vill få sina rättigheter tillgodosedda och ha inflytande över sitt eget liv. Det är en förutsättning för att människor ska kunna skapa sig en trygg och hållbar tillvaro för sig själva och sina barn. En bättre värld är möjlig och verktygen finns. Nu gäller det att gå från ord till handling och börja använda dem.

Nästan samtliga av de 169 delmålen i Agendan berör jordbruk, livsmedel och hållbara villkor i produktionsled. Det är frågor som utgör kärnan i Fairtrades verksamhet.

Den här rapporten visar hur Fairtrade är ett konkret, tillgängligt och inkluderande verktyg för att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030.

Klicka här för att ladda ner rapporten.

Dela