International Fair Trade Charter

Begreppet ”rättvis handel” används i många olika sammanhang och av många olika aktörer. Men vad innebär det egentligen?

Den 25 september lanserade mer än 250 organisationer runt om i världen en gemensam plattform, Fair Trade Charter, som fastställer de grundläggande principerna för rättvis handel. Plattformen definierar en gemensam vision för att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Datumet för lansering markerade på dagen tre år sedan världens länder enhälligt antog agendan i FN:s generalförsamling.

Fair Trade Charter är visionen om en värld där rättvisa och hållbar utveckling står i centrum för handelsstrukturer, affärsmodeller och praxis – så att alla genom sitt arbete kan upprätthålla en anständig och värdig försörjning och utveckla sin fulla potential. Plattformen, som initierats av Fairtrade International och World Fair Trade Organization (WFTO), definierar nya modeller för en starkare och mer inkluderande världsekonomi.

Ladda ned Fair Trade Charter (på engelska).

Dela