Hoppa till innehåll
Start / Fairtrade City / Ansök om att bli en Fairtrade City
Fairtrade City

Ansök om att bli en Fairtrade City

Här har vi samlat allt för dig som vill göra en ansökan om att bli en Fairtrade City.

Fairtrade City-diplomering ansökningsformulär

Skriv direkt i wordunderlaget samt i Excelfilen där det erfordras och maila därefter de två underlagen i originalversion (OBS – inte PDF) till fairtradecity@fairtrade.se Längst ned på sidan finns information om den diplomeringsavgift som tas ut från och med 2017.

Handläggningstiden är ca tre veckor. (15 juni – 15 augusti undantaget)

Kriterier för Fairtrade City

Här nedan beskrivs kort vad kriterierna handlar om för att bli en Fairtrade City.

 1. Kommunens ansvar:

Inom den offentliga konsumtionen ska kommunen som organisation ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal, utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner. Kommun-, stads- eller rådhusets offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter ska redovisas och minst en tjänsteman samt en till tre politiskt tillsatta representanter ska utses. En av dessa ges uppdrag som styrgruppens kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige.

 1. Styrgruppen:

Arbetet leds av en lokal styrgrupp som sätts samman av representanter från hela närsamhället som näringsliv, handeln, frivilligorganisationer, Fairtrades medlemsorganisationer samt politiker och tjänsteman från kommunen. Tre personer utses till styrgruppens ordförande, styrgruppens kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige samt kontaktperson för lokalt ambassadörsnätverk.

 1. Utbud:

En kartläggning av näringsidkare som säljer Fairtrade-märkta produkter så som dagligvaruhandeln, serveringsställen, caféer, hotell, restauranger samt andra butiker ska genomföras för lokal samverkan och ökad konsumtion. Samarbete ska etableras med både lokala handlare och serveringsställen och kontaktuppgifter redovisas.

 1. Fairtrade på jobbet:

De arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registrerar själva arbetsplatsen på Fairtrades hemsida. Styrgruppen redovisar i ansökan på vilket sätt de kommer att engagera fler arbetsplatser att själva registrera sig.

 1. Informationsarbete:

Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst fyra informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel varje år samt att dokumentera och redovisa dessa. Minst en aktivitet ska vara publik för kommunens medborgare. Styrgruppen redogör också för på vilket sätt de planerar att kommunicera att kommunen är Fairtrade City-diplomerad.

Styrgruppen och engagerade i Sundsvall Fairtrade City som diplomerades 26 januari 2017.

Diplomeringsavgift från 2017

Föreningen för Fairtrades styrelse beslutade att införa en årlig diplomeringsavgift för diplomerade kommuner och regioner från 2017.

Avgiften för Fairtrade City-diplomeringen debiteras för innevarande år, med undantag av diplomeringar som sker under oktober – december. Då tas avgift ut först nästkommande år.  Under diplomeringar januari – september tas avgiften ut samband med ansökan om diplomering och därefter årligen.

För Fairtrade City-diplomerade kommuner kommer avgiften att beräknas på kommunens invånarantal och årligen uppdateras under januari.

 • Kommuner med färre än 10 000 invånare debiteras 5000 kronor per år.
 • Kommuner med 10 000 – 29 999 invånare debiteras 10 000 kronor per år.
 • Kommuner med 30 000 – 59 999 invånare debiteras 15 000 kronor per år.
 • Kommuner med 60 000 – 99 999 invånare debiteras 20 000 kronor per år.
 • Kommuner med över 100 000 invånare samt Fairtrade-diplomerade regioner debiteras 25 000 kronor per år.

Avgiften avser kostnader för diplomeringen som till exempel:

 • Administration inför och under diplomeringen, så som stöd, medverkan, resa, diplom och bekräftelsebrev
 • Utbildningsföredrag vid nydiplomering
 • Övriga stödfunktioner från Fairtrade Sverige som projektledare, handbok och upphandlingsstöd
 • Utbildningsmaterial som PowerPoint, digitala material och erbjudanden om deltagande i event
 • Kommunikationsmaterial att använda vid lokala aktiviteter
 • Tillgång till Fairtrade City-logotypen i olika format, samt tillhörande manual