/ 01 aug 2016

Ansökningsformulär för licensavtal

Fairtrade Sverige AB tecknar licensavtal med det företag som äger varumärket på den produkt som ska Fairtrade-märkas. Licensavtalet innebär att Fairtrade Sverige AB licensierar ut rätten till användning av Fairtrades certifieringsmärke.