Wilson Pedroso Lima och José Milton Bento krattar kaffebönor för torkning i solen.

/ 23 jun 2016

Fairtrade – en unik produktmärkning

Fairtrade är den enda produktmärkning vars kriterier syftar till att motverka fattigdom och stärka graden av inflytande och medbestämmande bland människor i länder med utbredd fattigdom. Ingen annan produktmärkning har detta som sin utgångspunkt.

Detta informationsblad går in mer på hur Fairtrade fungerar och hur det är en unik produktmärkning.

Fairtrade- en unik produktmärkning

Fairtrade- en unik produktmärkning