/ 16 mar 2018

Handbok för styrgrupper – Fairtrade City

Den här handboken vänder sig till dig som är ledamot i en Fairtrade City-styrgrupp, som ett stöd i arbetet med diplomeringen och i engagemanget för rättvis handel.