/ 14 dec 2016

Insamlings- och finansieringspolicy – Föreningen för Fairtrade Sverige

Denna policy beskriver från vilka källor Föreningen Fairtrade i Sverige får finansiera sin verksamhet, samt andra regler för hur insamlingen får bedrivas, till exempel hur vi hanterar tvistiga gåvor, ändamålsbestämda gåvor samt vidareförmedling av medel. Policyn är antagen av styrelsen och ska revideras varje år.