/ 23 jun 2016

Medlemsorganisationer Föreningen för Fairtrade Sverige

Här kan du hitta mer information om vad det innebär att vara medlem i Föreningen för Fairtrade och ansökningsblankett om du vill att din organisation skall ansöka om medlemskap.

Gå till ansökan om medlemskap

Läs mer om:

Styrelse Föreningen för Fairtrade Sverige

Per Söderberg, ordförande
Anna Nilsson, vice ordförande
Katarina Rosenqvist
Loa Brynjulfsdottir
Henrik Brundin
Kent Johansson
Märtha Jacobson
Sofia Eriksson
Veronica Pålsson
Angelica Jarl

Sammankallande Valberedning Föreningen för Fairtrade Sverige

Annika Nilsson, LO
Telefon: 070-200 89 08

Ledamöter:
Johan Thidell, Konsumentföreningen Stockholm

Daniel Andersson, Svenska Kyrkans Unga

Revisorer Föreningen för Fairtrade Sverige

Erik Albenius, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Daniel Carlstedt, Handels

Revisorsersättare:
Lars Gäfvert, LO