/ 23 jun 2016

Fairtrade-rapporten 2015: ”Det börjar med Fairtrade”

Fairtrade-rapporten 2015 ”Det börjar med Fairtrade” som skrivits tillsammans med klimatexperten Pär Holmgren, handlar om hur omställningen till ett mer hållbart samhälle måste vara ett arbete där fattigdomsbekämpning och miljö- och klimatarbete går hand i hand.
Ladda ned rapporten här.

Det-börjar-med-Fairtrade

Fairtrade-rapporten 2015 – Det börjar med Fairtrade

Sammanfattning av rapporten

  • Fairtrade möter ofta odlare som ser klimatförändringarna som en av de största utmaningarna för att kunna fortsätta odla exempelvis kaffebönor. När effekterna av klimatförändringarna hotar produktionen, hotas också försörjningsmöjligheterna för odlarna. I förlängningen riskeras tillgången på råvaror och livsmedel.
  • Många av dagens kaffeodlingar skulle kunna slås ut runt 2050, på grund av ett torrare och varmare klimat. Produkter som anses vara i särskild fara för klimatförändringarnas påverkan är förutom kaffe också kakao, te och bananer. Denna rapport avgränsas till att visa på utmaningarna för kaffeodlarna.
  • Odlare i länder med utbredd fattigdom måste ges möjlighet att investera i åtgärder för att skydda sin närmiljö, hantera konsekvenserna av klimatförändringarna och minska sin egen klimatpåverkan. För det behövs resurser.
  • Genom minimipris, premie och ekologisk prisdifferential får producenterna starkare ekonomiska resurser att möta klimatförändringarna. Men det räcker inte. Därför stödjer Fairtrade producenterna genom bland annat:
 1. Ett särskilt program inriktat på de regioner och produkter som anses vara särskilt utsatta för klimatförändringarnas följdverkningar
 2. En global handlingsplan för att möta klimatförändringarna
 3. Opinionsbildning kring klimatförändringarna. Exempelvis producentdeltagande på FNs klimatmöte (COP)
 • Idag är mer än hälften av de Fairtrade-certifierade producenterna även ekologiskt certifierade.

Fairtrade Sveriges uppmaningar:

 • Varje enskild konsument kan genom att välja det Fairtrade-märkta kaffet i butiken eller kaféet inte bara påverka livet för kaffebönder i Nicaragua utan också sända viktiga signaler till företag och politiker om att vi vill att de varor vi köper och konsumerar ska vara schysst producerade.
 • Sveriges politiker behöver lyfta frågan om fri och rättvis handel som ett viktigt verktyg för fattigdomsbekämpning och att den frågan i sin tur är en förutsättning för att minska klimatpåverkan i världen. Både på FN-mötet i september för att fastställa de nya hållbara utvecklingsmål som kommer ersätta milleniemålen samt på klimattoppmötet i december.Rapportförfattare till ”Det börjar med Fairtrade” är Pär Holmgren, klimatexpert, och Therese Smedberg, Fairtrade Sverige.