Sprid information

Om vi blir fler som väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar vi tillsammans till att odlare och anställda runt om i världen får bättre levnads- och arbetsvillkor.

Du kan på enkla sätt sprida information om Fairtrade, till exempel genom:

Du som vill ta fram eget material för att sprida Fairtrade behöver följa riktlinjerna i vår kommunikationsguide. Där finns bland annat inspirerande texter och information om hur du kan använda vårt namn och certifieringsmärke.

All användning av Fairtrades certifieringsmärke måste godkännas av oss före tryck eller publicering. Skicka materialet med mejl till: cm@fairtrade.se 

För produktförpackningar gäller särskilda krav, mejla cm@fairtrade.se för mer information.