Integritetspolicy

Integritetspolicy, uppdaterad 2018-06-12

1. Inledning

Din personliga integritet är viktig för oss på Fairtrade Sverige och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter och vad du har för rättigheter. Denna policy utgår från Frivilligorganisationernas insamlingsråds (FRII) rekommendationer och följer EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Vi registrerar bara de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna ge dig den service som du efterfrågar och som är nödvändig för att vår verksamhet ska fungera. Denna policy gäller för alla personuppgifter som Fairtrade Sverige behandlar.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!

2. Personuppgiftsansvarig

Fairtrade Sverige består av en förening och ett bolag. De olika organisationerna är personuppgiftsansvariga för olika personuppgifter som vi behandlar. Där personuppgifter hanteras av både föreningen och bolaget har personuppgiftsbiträdesavtal tagits fram mellan organisationerna. I denna policy skriver vi Fairtrade Sverige och då omfattar detta både föreningen och bolaget.

2.1 Föreningen för Fairtrade Sverige

Föreningen för Fairtrade Sverige
Organisationsnummer: 802402-5143
Åsögatan 119
116 24 Stockholm
Mejl: info@fairtrade.se
Telefon: 08-1220 89 00

2.2 Fairtrade Sverige AB

Fairtrade Sverige AB
Organisationsnummer: 556554-0415
Åsögatan 119
116 24 Stockholm
Mejl: info@fairtrade.se
Telefon: 08-1220 89 00

3. Vilka personuppgifter som vi behandlar och på vilket sätt

Fairtrade Sverige behandlar personuppgifter av olika anledningar i olika sammanhang. Vi hanterar bland annat personuppgifter när du:

 • beställer något i vår webbutik
 • prenumererar på vårt nyhetsbrev
 • söker en tjänst, praktik, konsultuppdrag eller liknande hos oss
 • kontaktar oss med en förfrågan av något slag via post, mejl, telefon
 • besöker någon av våra webbplatser
 • deltar i något evenemang eller konferens
 • är ambassadör
 • är verksam inom Fairtrade City eller Fairtrade Region-arbete
 • har licens att använda Fairtrade-märket
 • arbetar med Fairtrade-märkta produkter
 • är leverantör.

Kontakta oss för information om hur just dina personuppgifter hanteras.

3.1 Tredje part

Dina personuppgifter som vi behandlar hanteras av Fairtrade Sverige. I de fall dina personuppgifter behandlas av tredje part har vi tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Ett exempel är vid beställning i webbutiken. Då är både portalen som butiken är uppbyggd i och vårt tryckeri som lagerhåller material personuppgiftsbiträden.

3.2 Rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter på olika rättslig grund från fall till fall. I de fall då samtycke krävs för behandling av personuppgift behöver vi ha ditt samtycke dokumenterat och kommer därför att vid de tillfällena särskilt efterfråga ditt uttryckliga informerade samtycke. När du har gett ditt samtycke till behandling av personuppgifter kan du närsomhelst återkalla det genom att kontakta oss.

3.3 Överföring till länder utanför EU eller EES

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES om inte detta är nödvändigt. I de fall vi behöver göra det kommer särskilda skyddsåtgärder att vidtas för att skydda din personliga integritet. I de fall du besöker någon av våra webbplatser kommer data om ditt besök att lagras i Google Analytics och därmed överföras till land utanför EU/EES. Eftersom Google Analytics omfattas av EU-US privacy shield bedöms hanteringen som lika säker som inom EU/EES.

3.4 Hur länge dina personuppgifter sparas

Hur länge dina personuppgifter sparas beror på anledningen till varför vi behandlar just dina personuppgifter och vilken rättslig grund vi har som anledning. Vi behandlar inte dina personuppgifter längre tid än vad som är tillåtet i enlighet med gällande lag.

3.5 Kakor

4. Dina rättigheter; Tillgång, rättelse, radering, invändning, begränsning eller skadestånd

Du har rätt att känna till hur vi hanterar dina personuppgifter, varför vi har registrerat dem, hur de behandlas och hur länge vi kommer att lagra uppgifterna. Du kan begära att få ta del av vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om vi har registrerat fel. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och i vissa fall begära att dina uppgifter ska raderas.
I de fall då vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst kontakta oss och återkalla detta samtycke.

5. Ändringar i integritetspolicyn

Fairtrade Sverige förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra i denna policy. Vi publicerar ändringar på vår hemsida och datum för när uppdatering skedde anges.

6. Kontakta oss

Vill du kontakta oss angående dina rättigheter som beskrivs i denna policy gör du det lättast på:

Mejl: info@fairtrade.se
Telefon 08-1220 89 00