Meny

Stockholm blir Fairtrade City

Fredag den 13 maj diplomeras huvudstaden till att bli en Fairtrade City under festliga former i Kungsträdgården. Stockholm blir därmed den 76:e svenska staden i ordningen att engagera sig för rättvis handel och etisk konsumtion i Sverige.

I världen finns det över 1 750 städer som är en Fairtrade City, bland annat London och San Fransisco, och som arbetar för att genom rättvis handel bekämpa fattigdom i världen.

Att diplomeras till en Fairtrade City innebär att staden lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det ska bedrivas ett aktivt informationsarbete kring frågor som rör rättvis handel samt att det runtom i staden erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Stockholm-Fairtade-city-nyhet-1000x523

– Vi är glada att Stockholm som huvudstad nu tar steget vidare i sitt hållbarhetsarbete och aktivt verkar för en rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i sin offentliga upphandling. Det är ett åtagande som verkligen kan göra skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, säger Magdalena Streijffert, generalsekreterare på Fairtrade Sverige.

Arbetet med Fairtrade City leds av en styrgrupp som representerar hela lokalsamhället. Fairtrade ser stora fördelar med ett styrgruppsarbete som är brett politiskt förankrat så att det blir långsiktigt och får verklig kraft. Styrgruppen i Stockholm består av representanter från näringsliv, civilsamhälle och politisk representation från majoriteten och oppositionen.

Diplomeringen Fairtrade City motiverar till ständig vidareutveckling för en mer rättvis handel och etisk konsumtion i hela kommunen, därför krävs kontinuerlig förbättring av information, utbud och konsumtion av rättvist handlade produkter och samverkan i kommunen som geografiskt område.

Uppföljning och resultatet av det arbete som styrgruppen i Fairtrade City-diplomerade kommuner samordnar, följs upp och stöds av Fairtrade Sverige.

För mer information

Catja Kaloudis, projektledare Fairtrade City, telefon: 08-1220 89 17,
mail: catja.kaloudis@fairtrade.se
Magdalena Streijffert, generalsekreterare Fairtrade Sverige, telefon: 08-1220 89 11,
mail: magdalena.streijffert@fairtrade.se

Dela