nyheter / 28 Sep 2017

Stora konsekvenser för odlare och anställda i Mexiko och Västindien

Den senaste tiden har områden runt norra Latinamerika drabbats särskilt hårt av kraftiga oväder. Samtidigt har delar av Mexiko drabbats av ett kraftigt jordskalv och medföljande efterskalv. Händelserna har haft stora konsekvenser för de producentorganisationer som verkar i områdena.

Den sjunde september drabbades Mexiko av ett jordskalv med magnitud 8,2 och knappt två veckor senare av ett skalv med magnitud 7,1. I det första skalvet uppskattas 100 människor ha omkommit och 2,3 miljoner människor vara drabbade. 5000 byggnader skadades eller förstördes helt, inklusive hem, skolor och sjukhus. Inom Fairtrade-nätverket har främst kaffe-, agave- och avokadoodlingar skadats av skalvet. Flera människors hem har rasat samman och även lager där råvaror förvarades har förstörts.

Skadade skördar som konsekvens av orkanen Irma. Foto hämtad från CLAC.

Skadade skördar som konsekvens av orkanen Irma. Foto hämtad från CLAC.

Orkanen Irma

”Skadorna orsakade av Irma, tillsammans med skadorna som medförts av det kraftiga regnvädret i november 2016, har haft allvarliga konsekvenser för producenternas och deras familjers inkomst och innebär risker för den hållbara utvecklingen.” säger Marike De Peña, styrelseordförande i CLAC (det regionala producentnätverket i Latinamerika).

Orkanen Irma, som drabbade de karibiska öarna i början av september, var en av de mest kraftfulla som utvecklats i regionen sedan 2010. Orkanen påverkade jordbrukssektorn och därmed det småskaliga jordbruket mycket negativt. Kuba är hårdast drabbat, där 509 Fairtrade-certifierade producenter med nästan 2,750 hektar jordbruksmark har skadats. Läget och förhållandena är fortfarande osäkra på grund av brist på el och vatten samt kommunikationsmedel. CLAC uppskattar att upp emot 60 % av produktionen har förstörts i orkanen.

CLAC fortsätter att bevaka situationerna för att kunna bistå drabbade producenter med hjälp och stöd.