Foto: Ferdinand Brehm

blogg / 14 aug 2018

Stora utmaningar på teplantager i Indiens Assam

I dag arbetar runt 50 miljoner människor i världens teindustri. Att arbeta på teplantage är hårt och villkoren är ofta mycket svåra. I norra Indien i regionen Assam, där en stor del av världens te kommer ifrån, verkar Fairtrade för att göra skillnad för de anställda på Fairtrade-certifierade plantager.

Att dricka te är en del av vår livsstil. Men tänker du någonsin på var ditt favoritte kommer ifrån? Det finns i dag ett 30-tal teproducerande länder framförallt i Asien och Afrika, varav Indien är ett av de största. En stor andel kommer från regionen Assam i norra Indien, vars teer är prisade världen över för sin goda och starka smak. Men regionen är också känd för de svåra arbetsvillkoren på plantagerna.

Uppmärksammade problem

I Assam odlas teet ibland på små plantager som ägs av enskilda odlare, men oftare på stora plantager med tusentals anställda. Det är plantager som åtskilliga gånger uppmärksammats för sina dåliga arbetsvillkor och låga löner. Många av de anställda har visat sig vara säsongsanställda eller minderåriga, med små möjligheter att hävda sina intressen gentemot arbetsgivaren. Brist på skyddsutrustning och inskränkande av organisationsrätten är andra faktorer som belyser behovet av ett omfattande förändringsarbete inom Assams teindustri.

Händer som arbetar med te

Svåra arbetsvillkor på teplantager i Assam i Indien. Foto: Santiago Engelhardt

Det är viktigt att identifera dessa problem och verkligen förstå dem, för att verka för långsiktig förändring i Assam. Fairtrade har bland annat jobbat med ett projekt tillsammans med ILO och nyckelpersoner inom teindustrin för att se vilka utmaningar teplantagerna har och kontexterna de verkar i. Forskning har även bedrivits kring hur regeringar är med och påverkar industrier, dess lagar och arbetsvillkoren i landet.

Problemen i Assam handlar till stor del om det låga priset på te på den internationella marknaden. Mycket av teet från Assam säljs till Storbritannien och Ryssland men även i stora volymer inom Indien. När priserna pressas ned är det de anställda som får betala priset.

Långsamt samarbete för förändring

För att förändra arbetsvillkoren på lång sikt i Assam-regionen är landets lokala lagar som rör plantager mycket viktiga, i kombination med lönelagstiftningen. Reformer av lagar gällande löner och villkor diskuteras intensivt mellan plantager, företag, fackliga organisationer, regeringen och civilsamhället. Men tyvärr går samarbetet långsamt och medan diskussionerna pågår fortsätter människor att leva i mycket svåra förhållanden, trots sitt hårda arbete.

Barn leker på Indisk teplantage

Lekande barn på indisk teplantage. Foto: Ferdinand Brehm

Fairtrade verkar i Assam

Fairtrade har funnits i Assam i över 20 år och i dag finns det runt tio Fairtrade-certifierade plantager i området (av totalt cirka 800). Fairtrade och de vi arbetar tillsammans med gör vissa framsteg med att förbättra situationen för de anställda och deras familjer, men det finns ett stort behov av att göra mer.

I Assam-regionen har Fairtrade-premien som genererats av försäljningen bidragit till att skapa bättre hälsovård med uppgraderad medicinsk utrustning, renare vattenförsörjning och tillgång till myggnät för att stoppa malaria. Premien har även investerats i utbildning genom bland annat skolavgifter till anställdas barn, förbättrade skolbyggnader och löner till lärare. Medel har även gått till förbättring av bostadshus, belysning, golv och annan infrastruktur.

Behov av ökad efterfrågan

Ett annat problem i Assam, precis som på andra Fairtrade-certifierade plantager runt om i världen, är att de säljer en för liten andel av teet som Fairtrade-märkt, på grund av en för liten efterfrågan. Det innebär att plantagerna inte får tillräckligt stor ekonomisk fördel av det som certifieringen innebär. Det är något som Fairtrade just nu försöker att förändra och skapa en strategi för. Fairtrade ser även över hur våra kriterier kan stärka de anställdas rättigheter i regionen. Fairtrades kriterier verkar för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

Varje kopp te från en Fairtrade-certifierad plantage som du köper och dricker, gör skillnad för att öka försäljningen av Fairtrade-certifierat te. Genom att öka efterfrågan skapas bättre arbetsvillkor till de anställda på teplantagen.

Kvinnor på teplantage

Kvinnor på teplantage. Foto: Luca Rinaldi

Finns inga enkla lösningar

Utmaningarna i Assam-regionen kan dock inte förändras enbart genom Fairtrades kriterier och försäljningen av Fairtrade-certifierat te. Problemen är stora och komplexa och har varit det under en lång tid. Det finns inga enkla lösningar på problemen i Assam. Men att vara i denna utsatta region är viktigt för Fairtrade. Fairtrade handlar just om stärka odlare och ge dem verktyg att ta sig ur fattigdomen genom kriterier som verkar för en social och miljömässig utveckling. Genom rättvis och hållbar handel kan världen övervinna fattigdom, ojämlikhet och andra ekonomiska svårigheter.