Meny

Svampangrepp på bananer hotar miljontals odlare i Latinamerika

Det smittsamma svampangreppet TR4 har för första gången upptäckts på bananer i Latinamerika. Det innebär en svår utmaning för de miljontals odlare i Latinamerika och Karibien som livnär sig på grödan.

Den 8 augusti bekräftades svampangreppet TR4 på två bananodlingar i Colombia, varav en Fairtrade-certifierad. I den nordöstra regionen La Guajira i Colombia har nu 1,7 kvadratkilometer bananodling satts i karantän. Det är första gången som svampen upptäcks i Latinamerika, efter att tidigare ha varit aktiv i delar av Asien och Stillahavsregionen. Svampen är mycket smittsam och utgör nu ett hot mot världens bananindustri.

Förutom att utgöra en viktig inkomstkälla är bananen också en avgörande del av basfödan i många länder i exempelvis Afrika. I snitt konsumeras 100 miljarder bananer om året världen över. Det gör att TR4 kan komma att leda till en matkris.

– För oss i Sverige kanske tanken på bananbrist är skrämmande, men den är inte livsavgörande. Men svampangreppet skulle faktiskt kunna utgöra livsfara för odlare och för människor som har bananer som del av sitt dagliga matintag, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare Fairtrade Sverige.

Colombia utlyser nationellt kristillstånd

Colombia tillhör tillsammans med de närliggande länderna Ecuador och Costa Rica världens så kallade bananjättar. Odlare och andra aktörer inom branschen har länge varit medvetna om riskerna med TR4 och arbetat förebyggande för att motverka att banansjukdomen sprider sig till kontinenten. Plantor som drabbas går inte att rädda och angreppet kan förstöra hela plantager på bara några månader. Colombias regering har nu utlyst nationellt kristillstånd.

Miljontals odlares inkomster hotas

Utvecklingen i Latinamerika skapar oro bland lokala bananproducenter såväl som andra aktörer i branschen. En spridning av svampen kan leda till slutet på storskalig bananproduktion och innebära allvarliga förluster för producenter, anställda, företag och lokala ekonomier som är beroende av produktionen för sin överlevnad.

Omfattningen av bananexporten från Latinamerika och Karibien är kanske svår att greppa, men det kan räcka med att tänka på hur mycket bananer gemene svensk äter om året (cirka 17 kilo) för att börja ana vilka summor det handlar om. 80 procent av världens bananexport kommer ifrån just Latinamerika och Karibien, och för många av länderna utgör bananexporten en stor del av ekonomin. I Colombia arbetar 30 000 människor med bananodling och grödan är landets tredje största exportvara efter kaffe och blommor.

Vad gör Fairtrade?

Riskerna kring TR4 har länge varit kända inom Fairtrades producentnätverk för Latinamerika och Karibien, CLAC. CLAC har i flera år jobbat förebyggande med riskminimering och skydd tillsammans med Fairtrade-certifierade odlare och anställda på kontinenten. Det arbetet kommer nu att trappas upp.

Enligt Henry Medardo Fernandez Guerrero, Fairtrade-certifierad bananodlare i grannlandet Ecuador, innebär Fairtrade-certifieringen dock en stor trygghet. Skydd mot plötsliga katastrofer och uteblivna skördar är inbyggt i Fairtrade-systemet genom att odlare organiserar sig i kooperativ och slår ihop sina skördar för att sälja gemensamt. På det sättet är enskilda odlare mindre sårbara om just deras grödor drabbas.

Odlare i Colombia har också vidtagit flera åtgärder:

– På grund av den höga risken för spridning har vi småskaliga producenter i Colombia bland annat ingått ett kapacitetsbyggande program i samarbete med Colombias jordbruksmyndighet. Vi har börjat sätta upp stängsel vid varje ingång och utgång till bananplantager för att kontrollera vad, och vilka, som kommer in. Pengar från Fairtrade-premien kommer nu att användas till att stärka plantagernas infrastruktur, säger Arnaldo Parejo Torres, från EMPREBANCOOP-kooperativet i den närliggande regionen Magdalena i Colombia.

Producentnätverket CLAC har också vidtagit åtgärder i form av workshops där odlare och anställda får utbildning i hur de ska bemöta och förebygga svampangreppet.

Hela bananindustrin måste agera

På kort sikt behöver de smittförebyggande åtgärderna trappas upp, menar Fairtrades producentnätverk i Latinamerika och Karibien CLAC. Medlemmar i Fairtrade-systemet behöver gå ihop och stödja producenter i kapacitetsbyggande åtgärder på plantagenivå. Det är även viktigt att bananindustrin förstår producenternas situation och accepterar att åtgärderna kan innebära tillfälligt höjda kostnader för bananproduktion.

Trots de allvarliga riskerna är CLAC inte odelat negativa till utvecklingen, eftersom TR4 utgör en unik möjlighet för bananbranschen att tvingas trappa upp sitt hållbarhetsarbete på sikt.

Fakta:

  • Var sjätte banan som säljs i Sverige är Fairtrade-märkt
  • De allra flesta Fairtrade-märkta bananer är också ekologiska
Dela