Meny

Svåra översvämningar i södra Indien

Klimatförändringarna får stora konsekvenser för världens odlare. Just nu pågår svåra översvämningar i södra Indien i delstaten Kerala till följd av häftigt monsunregn sedan juni. De kraftiga vattenmängderna har skördat över 400 människoliv, mängder av byar är förstörda och över 1 miljon människor har tvingats lämna sina hem.

Sedan i juni har extremt kraftig monsun dragit fram över Indien och delar av Asien. Fairtrade producentnätverk NAPP: Network of Asia & Pacific producers, har över 14 000 Fairtrade-certifierade odlare och över 9000 plantageanställda påverkats av översvämningarna i regionen. Många av dem befinner sig nu i tillfälliga läger och all  jordbruksverksamhet har stannat av. Enligt uppgifter har regnmängderna under årets monsunperiod i Kerala varit 40 procent större än normalt och de svåraste som landet varit med om på 75 år.

 

Översvämningar i Kerala

Översvämningar i södra Indien i delstaten Kerala till följd av häftigt monsunregn. Foto: Fairtrade NAPP, Network of Asia & Pacific Producers.

Fairtrade hjälper sina odlare

Fairtrades producentnätverk i Asien går nu in med medel för att hjälpa nödställda med förstahjälpen kitt, mediciner, matpaket, kläder, skolmaterial och hjälp med att ta hand om grödor inför nästa säsong. Fairtrade Sverige är även med och bidrar till återbyggnadsarbetet.

– Vi och vårt team har den senaste tiden arbetat systematiskt för att stödja våra odlare som hamnat mitt i naturens starka krafter. Vårt huvudfokus har varit att i första hand hjälpa dem som befinner sig på isolerade platser där översvämningarna är direkt livsfarliga och se till så att alla kommer i säkerhet. Vi har även delat ut hjälpkitt med mat, vatten, mediciner och kläder. Vi kommer sedan se över långsiktiga åtgärder då klimatkatastrofer som denna kommer att ske igen, säger Mr. Kuldeep Chauhan – Chief Executive Officer (Fairtrade NAPP).

 

Hjälpen har nått fram till de nödställda i Kerala.

Hjälpen har nått fram till de nödställda i Kerala. Foto: Fairtrade NAPP, Network of Asia & Pacific Producers.

Många jordskred

Översvämningarna har lett till många jordskred, omkring 10 000 kilometer vägar har förstörts eller skadats och lämnat många byar helt isolerade. Ett av områderna, Wayanad och Idukki, där flera jordskred förekommit, finns cirka åtta Fairtrade-certifierade kooperativ som producerar kaffe, te, peppar, ingefära, frukt, kakao och kryddor. NAPP har besökt alla drabbade regioner i Kerala där odlarna och de anställda verkar för att bedöma omfattningen av de hittills upptäckta skadorna. Enligt Mr. Bijumon Kurian har regnet avtagit något sedan i lördags.

I dagsläget håller de på att ta fram en plan för att ta om hand både det som omedelbart behöver göras och även långsiktiga behov. Det handlar fram för allt om att återuppbygga det som förstörts på grund av översvämningarna, om att försöka återuppbygga jordbruket och odlingarna men också om sjukvård och rehabilitering för de som skadats.

– Vi är mycket ödmjuka och tacksamma för all hjälp som nu nått oss från hela Fairtrade-familjen, för den solidaritet som finns för våra odlare i dessa svåra tider. Fairtrades agerande tillsammans med myndigheter och räddningsstyrkor visar både hjältemod och medkänsla och visar hur vi blir starkare tillsammans, säger Mr. Bijumon Kurian, Chairman of the Board of NAPP.
 
 

 

Dela