Meny

Sverige får sin hundrade Kyrka för Fairtrade

Den 16 oktober får Sverige den hundrade diplomerade församlingen när Redbergskyrkan i Göteborg diplomeras under fikadagen Fairtrade Challenge.

För att bli diplomerad som Kyrka för Fairtrade ska församlingen använda Fairtrade-certifierade produkter i sin verksamhet, informera och utbilda sina medlemmar om rättvis handel, samarbeta med andra aktörer i samhället för att på olika sätt främja etisk konsumtion och rättvis handel. Alla församlingar och kyrkor som uppfyller kriterierna kan bli diplomerade.

I likhet med Sveriges kyrkoledare kommer många församlingar i flera samfund delta och har registrerat sina fikapausar i laget ”Kyrkor för Fairtrade” som finns med på topplistan över fikalagen.

I likhet med Sveriges kyrkoledare kommer många församlingar i flera samfund delta och har registrerat sina fikapausar i laget ”Kyrkor för Fairtrade” som finns med på topplistan över fikalagen.

Kyrka för Fairtrade är en diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion som drivs av Sveriges Kristna Råd i samarbete med Föreningen för Fairtrade Sverige. Diplomet ges till församlingar som i största möjliga mån konsumerar Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter samt engagerar sig i kampanjer och sprider information om Fairtrade och rättvis handel.

– Att hundra församlingar blir Kyrka för Fairtrade är mycket glädjande med tanke på att den ekumeniska rörelsen kring rättvis handel har lång och stark tradition. Samtidigt behöver vi också påminna oss om vad som är vår drivkraft och framtida förhoppning – rättvis handelsrörelsen finns för att vi inte ska behöva finnas, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Dela