Coronakrisen ökar världens fattigdom. Hållbar handel hjälper.

Coronavirusets spridning utgör den största ekonomiska chocken på årtionden och miljontals människor riskerar att bli fattiga. Fairtrade arbetar för minskad fattigdom genom en hållbar handel, där råvaruproducenten i första ledet av leverantörskedjan kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Coronakrisen är inte bara en direkt hälsorelaterad global kris, utan nu även en fullskalig ekonomisk sådan. PandeminContinue Reading

Fler barn riskerar att hamna i barnarbete till följd av coronapandemin

Coronapandemin innebär en katastrof för miljontals barn världen över. I dag, på den internationella dagen mot barnarbete, vill Fairtrade belysa de aktuella hot som riskerar barnens välbefinnande – och uppmana till gemensam handling för barnens bästa. FN och barnrättsorganisationer kallar coronapandemin för en katastrof för miljontals barn. Att skolor stängs samtidigt som det införs begränsningarContinue Reading

Coronapandemin kräver global krishantering

Coronapandemin har nu utvecklats inte bara till en global hälsokris, utan även till en försörjningskris som får förödande konsekvenser för människor i länder med utbredd fattigdom. Nu behövs en global krishantering. Det skriver Fairtrade tillsammans med 17 organisationer i en debattartikel som publicerades i Aftonbladet i går. Inkomstförlusterna i länder med utbredd fattigdom kan komma attContinue Reading

Odlare står enade under coronapandemin

Coronapandemin slår hårt mot odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Samtidigt visar lokala initiativ att Fairtrade fungerar precis som det är tänkt: som ett socialt skyddsnät och en drivkraft för förändring. Vi har samlat exempel från sex länder. Latinamerika Från Fairtrades producentnätverk i Latinamerika, CLAC, kommer rapporter om kreativa lösningar på den begränsade rörligheten inom länderna. I Colombia har odlareContinue Reading

Coronakrisen synliggör behovet av en förändrad modebransch

Coronakrisen slår hårt mot den globala textilindustrin. Bomullsodlare och fabriksanställda förlorar sina inkomster när beställningar ställs in och betalningar uteblir. Svenska Nudie Jeans är ett av de modeföretag som åtagit sig att betala även för ordrar som avbryts på grund av pandemin. För bomullsodlarna i den globala leverantörskedjan har coronapandemin inneburit att beställningar avbokats, minskatContinue Reading