Porträtt: Björn Jedvert

Politikern Björn Jedvert (L) sitter i samverkansgruppen för Fairtrade City Göteborg sedan sex år tillbaka. Under den tiden har kommunens engagemang för etisk konsumtion och hållbar handel vuxit till att bli en del av det dagliga arbetet. – Från att vi kanske uppmärksammade detta under några få dagar arbetar vi nu med frågorna mer systematisktContinue Reading