Miljöhänsyn börjar med fattigdomsbekämpning

Klimatförändringarna äventyrar odlarnas försörjningsmöjligheter – och om det är svårt att få pengarna att räcka till familjens mat riskerar omtanken om miljön att komma i sista hand. Fattigdomsbekämpning och klimatarbete hänger tätt samman. Det är faktiskt så illa att många av dagens kaffeodlingar skulle kunna slås ut runt år 2050, på grund av ett torrareContinue Reading

Den första Fairtrade-märkta produkten i Sverige

Fairtrade Sverige firar 20 år och under 2017 kommer vi att lyfta upp ett antal historiska händelser under vår resa. Idag berättar vi om den första Fairtrade-märkta produkten som lanserades i svenska butiker. Den första produkten i butik: Café Organico År 1997 lanserades den första Fairtrade-märkta produkten i svenska butiker av Sackeus AB – kaffet Café Organico. KaffetContinue Reading

3 varor du kan byta till Fairtrade

Vill du också engagera dig och göra skillnad för människor i länder med utbredd fattigdom, men vet inte riktigt hur? Ett enkelt och bra sätt är att byta till Fairtrade-märkta produkter när du handlar. Här ger vi tips på 3 vanliga varor som du enkelt kan byta till Fairtrade-märkt. 1. Choklad Njutningen av bara tanken påContinue Reading

Fairtrade ger kaffeodlare trygghet på osäker marknad

Kaffeodlare möter stora utmaningar i en ständigt ostadig kaffemarknad. Dessutom påverkar klimatförändringarna kaffets framtid mer än du kanske trott; många av dagens kaffeodlingar riskerar att slås ut runt år 2050. För att vi ska nå målet med en hållbar framtid uppmanar Fairtrade konsumenter att påverka kaffeodlarnas framtid i en positiv riktning genom att välja Fairtrade-märkt kaffe.Continue Reading

Klimatförändringarna hotar framtidens kaffe

Kaffe är en viktig global råvara och en mycket värdefull exportvara från länder med utbredd fattigdom. Men många av dagens kaffeodlingar riskerar att slås ut redan år 2050 på grund av det varmare klimatet. Mer än 120 miljoner människor i över 70 länder är beroende av försörjningen från kaffeproduktionen. Och kaffemarknaden fortsätter att växa. MenContinue Reading

Kaffe

Det mesta av världens kaffebönor odlas oftast inom familjejordbruk på landsbygden i länder med utbredd fattigdom, och säljs sedan vidare till olika mellanhänder. Mellanhänderna i sin tur säljer ofta kaffet på stora kaffeauktioner där många stora internationella företag handlar. Den ekonomiska osäkerheten för odlarna är ett av de största problemen. Världsmarknadspriset för kaffe varierar mycket ochContinue Reading

En kopp kaffe för kvinnors jämställdhet

Vad har kaffet du dricker med jämställdhet att göra? Och hur kan jämställdhet bidra till att minska fattigdomen som idag håller 800 miljoner människor i ett fast grepp? Ganska mycket visar det sig. Det är inte för intet som jämställdhet är både ett av de nya övergripande hållbarhetsmålen och dessutom viktigt för flertalet av deContinue Reading

Fairtrade Sverige om Dick Durevalls kafferapport

Nyligen publicerades en intressant rapport om Fairtrade-märkt kaffe som Dick Durevall, verksam som forskare vid HUI Research och professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet, tagit fram. Dick Durevall har analyserat hur intäkterna från försäljningen av Fairtrade-märkt malet kaffe fördelas mellan olika aktörer: kaffeproducentländer, Fairtrade Sverige och svenska aktörer som rosterier och detaljhandelskedjor. Fairtrade ser fleraContinue Reading