Vår konsumtion påverkar världen

Den här veckan pågår Black Week, shoppinghögtiden som kulminerar på Black Friday. Rea-dagen har växt sig allt större i Sverige och markerar nu startskottet för julhandeln. Totalt väntas årets Black Week omsätta omkring 8,7 miljarder kronor. Men det finns anledning att stanna upp och tänka till över hur vår konsumtion påverkar både mänskliga rättigheter ochContinue Reading

Gröna fördelar med rosor från Kenya

Kenya exporter i dag fler rosor än något annat land i Afrika. Nu visar en studie att rosor producerade i Kenya har fler gröna fördelar än rosor producerade i Nederländerna. Kenya tillhör i dag en av världens tio största blomproducenter och exporterar fler rosor än något annat land i Afrika. På över 40 Fairtrade-certifierade plantagerContinue Reading

Ingen plats för Black Friday i en hållbar värld

Förra året handlade svenskarna för 5,3 miljarder kronor under Black Friday – en ökning med 46 procent jämfört med året innan. I år förväntas konsumtionen öka ännu mer. Samtidigt finns ett stort intresse för hållbar handel bland svenska konsumenter. Black Friday har i Sverige blivit något av en tradition och syftar till rea och ökadContinue Reading

Klimatförändringar slår mot länder med utbredd fattigdom

Det senaste året har klimatförändringarna märkts av markant på flera håll i världen. Det handlar om översvämningar, bränder och torka som skapat stora påfrestningar för världens odlare. Samtidigt visar en ny studie att svenskar oroas mindre av klimathoten än människor från andra europeiska länder. Den extrema värmen under 2018 har varit påtaglig i nästan helaContinue Reading

Kaffeodlare i upprop mot för låga priser

Årets rekordstora kaffeskörd har lett till att priset på kaffe har sjunkit till mycket låga nivåer. Kaffepriset är nu det lägsta på tolv år vilket får stora konsekvenser för miljontals kaffeodlare världen över. I mitten på september föll världsmarknadspriset på kaffe till under en dollar per amerikanskt pound (motsvarande ca ett halvt kilo). Det ärContinue Reading

Klimatförändringarna påverkar världens kaffeodlingar

I Centralamerika beräknas över hälften av kaffeodlingarna de senaste åren ha drabbats av svampangreppet La roya eller så kallad kafferost. På grund av kafferosten tvingas många kaffeodlare hugga ner mängder av kaffebuskar, både friska och sjuka, vilket får förödande konsekvenser för odlingskooperativen. 125 miljoner människor är i dag beroende av kaffe för sitt uppehälle menContinue Reading

Klimatkompensation genom Fairtrade Carbon Credits nu på svenska marknaden

Fairtrade Carbon Credits ger odlare i småskaligt jordbruk möjlighet att investera i och driva projekt för att minska sin egen klimatpåverkan och öka sin motståndskraft mot effekterna av klimatförändringarna. Nu introduceras klimatkompensationen på den svenska marknaden. – Att Fairtrade Carbon Credits nu kommer till den svenska marknaden är goda nyheter för samhällen som har små resurserContinue Reading

Miljöhänsyn börjar med fattigdomsbekämpning

Klimatförändringarna äventyrar odlarnas försörjningsmöjligheter – och om det är svårt att få pengarna att räcka till familjens mat riskerar omtanken om miljön att komma i sista hand. Fattigdomsbekämpning och klimatarbete hänger tätt samman. Det är faktiskt så illa att många av dagens kaffeodlingar skulle kunna slås ut runt år 2050, på grund av ett torrareContinue Reading

Fairtrade ger kaffeodlare trygghet på osäker marknad

Kaffeodlare möter stora utmaningar i en ständigt ostadig kaffemarknad. Dessutom påverkar klimatförändringarna kaffets framtid mer än du kanske trott; många av dagens kaffeodlingar riskerar att slås ut runt år 2050. För att vi ska nå målet med en hållbar framtid uppmanar Fairtrade konsumenter att påverka kaffeodlarnas framtid i en positiv riktning genom att välja Fairtrade-märkt kaffe.Continue Reading

Klimatförändringarna hotar framtidens kaffe

Kaffe är en viktig global råvara och en mycket värdefull exportvara från länder med utbredd fattigdom. Men många av dagens kaffeodlingar riskerar att slås ut redan år 2050 på grund av det varmare klimatet. Mer än 120 miljoner människor i över 70 länder är beroende av försörjningen från kaffeproduktionen. Och kaffemarknaden fortsätter att växa. MenContinue Reading

Det börjar med Fairtrade

I slutet av förra veckan, den 13 augusti, inföll det som kallas för ”Earth Overshoot Day”, den dag då mänskligheten förbrukat de resurser som jorden producerar under ett år. Dagen har de senaste åren infallit allt tidigare och om vi fortsätter som vi gjort i år behövs 1,6 jordklot för att planeten ska klara avContinue Reading