Vinkooperativet som byggde ett samhälle

En av de mest populära jordbrukstekniska skolorna i norra Argentina byggdes med hjälp av Fairtrade-premien. Och det är framför allt svenska konsumenter som möjliggjort de stora satsningarna på utbildning och sjukvård. Det berättade Walter Carol, exportchef på vinkooperativet La Riojana, när han besökte Sverige för att tala om Fairtrade och den svenska vinmarknaden Vinkooperativet LaContinue Reading

Kooperativ främjar demokratiska strukturer

Demokrati kan inte tas för givet. För att främja demokratiska strukturer på nationella och globala nivåer krävs småskalig demokrati även lokalt. Därför är 75 procent av Fairtrade-certifierade producenter organiserade i kooperativ. Trots att vi i Sverige har bland världens högsta valdeltagande, arbetar människor runtom i landet för att främja demokratin och höja deltagandet ytterligare. ViContinue Reading