Svenska livsmedelskedjor – engagera er för höjda löner i bananbranschen!

Bananodlare och anställda på plantager i Latinamerika har länge haft svårt att leva på sina inkomster. Coronapandemin och höstens förödande orkaner har förvärrat deras situation ytterligare. I Europa har flera livsmedelskedjor beslutat att arbeta för levnadslön i bananbranschen. Det är hög tid att svenska livsmedelsaktörer tar efter, skriver Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige. BananbranschenContinue Reading

Fairtrade växlar upp arbete för att banananställda ska få en levnadslön

Fairtrade International uppmanar aktörer inom bananbranschen att tycka till om ett nytt förslag som ska leda till levnadslöner för banananställda. Anställda och plantageägare, återförsäljare och handlare, bjuds nu in för att tillsammans med Fairtrade arbeta för att alla anställda på Fairtrade-certifierade bananplantager ska tjäna en levnadslön. Avsaknaden av levandslön är fortfarande en av de mestContinue Reading

Kaffeodlare i upprop mot för låga priser

Årets rekordstora kaffeskörd har lett till att priset på kaffe har sjunkit till mycket låga nivåer. Kaffepriset är nu det lägsta på tolv år vilket får stora konsekvenser för miljontals kaffeodlare världen över. I mitten på september föll världsmarknadspriset på kaffe till under en dollar per amerikanskt pound (motsvarande ca ett halvt kilo). Det ärContinue Reading

Fairtrade välkomnar rapport från Oxfam om odlares arbetsvillkor

Allt fler uppmärksammar de bristande arbetsvillkoren hos odlare och anställda som producerar vår mat. Fattigdomsbekämpning är komplext och kräver många olika insatser från flera aktörer. Det är därför glädjande med kampanjer som Oxfams ”Behind the Barcodes”, som lyfter Fairtrades hjärtefråga på nytt sätt. I juni släppte Oxfam International rapporten ”Ripe for Change – Ending HumanContinue Reading

Så lever världens kaffeodlare

Runt 80 procent av världens kaffe produceras i dag av cirka 18 miljoner småskaliga kaffeodlare. Kaffeindustrin strävar efter att vara ledande inom hållbarhet, men en pilotstudie som gjorts av Fairtrade International och förtaget True Price visar att de flesta kaffeodlare kämpar för att kunna överleva på sitt arbete. Kaffe tillhör en av världens allra viktigasteContinue Reading

Utbildning är skapandet av möjligheter och framtidshopp

Det ligger sommarkänslor i luften, de sista proven är skrivna och skåpen håller på att städas ur. Skolsalarna fylls med förväntansfulla elever som räknar dagarna tills det äntligen är dags för sommarlov! Samtidigt sliter uppemot 168 miljoner barn runtom i världen, främst i jordbruket, men även i fabriker, som hemhjälp eller i andra arbeten. Barn som inteContinue Reading

Vägen till en lön att leva på

Den Fairtrade-märkta produkten du precis har köpt kan ha producerats av en anställd eller odlare som fortfarande lever i fattigdom. Hur är det möjligt? Det är lätt att önska att Fairtrade var en trollstav med vars hjälp några av världens fattigaste länder  kunde få en god ekonomisk utveckling och välstånd. Där alla odlare och anställdaContinue Reading