Tävlingsvillkor

För att delta i Fairtrade Sveriges tävlingar måste du bo i Sverige samt acceptera dessa villkor. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen. Du behöver inte köpa någon produkt för att delta. Anställda på Fairtrade Sverige och deras familjemedlemmar får inte delta.

För mer specifika tävlingsregler och hur du deltar i våra tävlingar, hänvisar vi till inlägget där den specifika tävlingen pågår, t. ex. på Instagram eller i ett spel.

Så utses vinnaren

Vinnarna utses av medarbetare på Fairtrade Sverige. Beslutet kan inte överklagas och ingen motivation till beslutet behövs.

Vinnarna kommer att bli kontaktade personligen via e-post eller på Instagram beroende på var tävlingen pågår. Priset skickas ut inom 14 dagar från att Fairtrade Sverige har mottagit vinnarens adressuppgifter. Om vinnaren inte svarar på två veckor kommer en ny vinnare utses.

Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten. Fairtrade Sverige tar inte ansvar för tävlingsbidrag som försvunnit, skickats in på felaktigt sätt eller för sent.

Behandling av personuppgifter

Genom att delta i tävlingen accepterar du att Fairtrade Sverige får hantera de personuppgifter som krävs för att administrera tävlingen. Uppgifterna sparas endast så länge som behövs för att genomföra tävlingen. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår Integritetspolicy.

Ansvarig för tävlingen

Ansvarig för tävlingen är: Föreningen för Fairtrade i Sverige, Åsögatan 119, 116 24 Stockholm.

Facebook/Instagram/Tiktok har inget ansvar för tävlingar som pågår på dessa plattformar.