Tävlingsvillkor

Tävlingen

Tävlingen pågår t.om. 2022-10-23. Fairtrade Sverige tar inte ansvar för tävlingsbidrag som försvunnit, skickats in på felaktigt sätt eller för sent.

För att delta i tävlingen svarar du på tre frågor på vår kampanjsida.

Priset

Priset består av Fairtrade-produkter till ett värde av 850 kronor. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Så utses vinnaren

Bland de som svarat rätt lottar vi fram tre vinnare. Vinnarna kommer att bli kontaktade personligen via e-post.

Priset skickas ut inom 14 dagar från att Fairtrade Sverige har mottagit vinnarens adressuppgifter.

Vem kan delta?

För att delta måste du acceptera tävlingsvillkoren och vara bosatt i Sverige. Anställda på Fairtrade Sverige och deras familjemedlemmar får inte delta. Om du är under 18 år måste du ha din vårdnadshavares godkännande för att delta. Du behöver inte köpa någon produkt för att delta.

Behandling av personuppgifter

Genom att delta i tävlingen accepterar du att Fairtrade Sverige får hantera de personuppgifter som krävs för att administrera tävlingen. Uppgifterna sparas endast så länge som behövs för att genomföra tävlingen. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår Integritetspolicy.

Ansvarig för tävlingen

Ansvarig för tävlingen är: Föreningen för Fairtrade i Sverige, Åsögatan 119, 116 24 Stockholm.

Facebook/Instagram/Tiktok har inget ansvar för denna tävling.