pressmeddelande / 15 mar 2018

Ungas intresse för Fairtrade rekordstort

Kännedomen om Fairtrade ökar i Sverige och intresset är allra högst hos unga konsumenter enligt ny kännedomsundersökning från Kantar Sifo. Fairtrade är numera Sveriges mest kända etiska och miljömässiga märkning följt av Svanen och KRAV. ”Det är glädjande att fler uppmärksammar Fairtrade-märkta produkter som bidrar till utveckling”, säger Hewan Temesghen, Generalsekreterare på Fairtrade Sverige.

Ungas konsumentmakt växer och fyller en allt viktigare roll för att visa den globala marknaden vilka etiska produkter det är vi eftersöker. En ny kännedomsundersökning från Kantar Sifo visar att Fairtrade har en mycket stark ställning just bland unga konsumenter.

I gruppen 15 till 34 år känner 95 procent igen Fairtrade-märket när det visas upp och 65 procent av dessa upplever att de har hög kännedom om vad märkningen står för.

–  De unga konsumenternas inställning bådar gott för framtiden. Sju av tio säger även att det är värt att betala extra för Fairtrade-märkta produkter och en tredjedel av dessa unga konsumenter uppskattar att de köper minst fem Fairtrade-märkta produkter per månad. Det visar att dagens unga är medvetna konsumenter som värdesätter produkter som värnar om mänskliga rättigheter, säger Hewan Temesghen.

Fikastund foto Linus Hallgren

Fairtrades ställning är starkast hos unga konsumenter. Foto: Linus Hallgren

Mest kända märkningen i Sverige

Över 1 000 personer mellan åldrarna 15-79 år har deltagit i undersökningen för att mäta kännedomen kring Fairtrade och hur grundläggande inställning och konsumtion utvecklats över tiden.

Undersökningen visar att den spontana kännedomen om Fairtrade har ökat med fem procentenheter jämfört med föregående år. Fairtrade är nu den märkning som flest nämner som garant för miljömässig eller etisk standard. Fairtrade är därmed Sveriges mest kända etiska och miljömässiga märkning, följt av Svanen och KRAV.

– Den ökade försäljningen av Fairtrade-märkta produkter hänger tätt ihop med hur väl konsumenterna känner till Fairtrade. Vårt mål är att alla konsumenter som väljer att köpa Fairtrade-märkta varor också förstår betydelsen av vad dessa varor faktiskt gör för odlare, säger Hewan Temesghen.

Positiv inställning

77 procent anser att varumärken påverkas positivt när en vara blir Fairtrade-märkt. Intresset är något högre hos kvinnor än män. 43 procent av de tillfrågade i studien tror att de kommer att öka sin konsumtion det kommande året och det finns en tendens till ökning bland de som redan köper fem produkter eller fler varje månad.

Andelen som är tveksamma och inte kan uttrycka en inställning till Fairtrade har minskat de senaste åren, så även 2017. Det högsta förtroendet för Fairtrade finns hos unga och kvinnor.

Fairtrade-märkta produkter på kassaband

Fairtrade-märkta produkter. Foto: Fairtrade Sverige

 

Mer info:

Vill du veta mer om Fairtrades kännedomsundersökning, kontakta Cecilia Corfitsen, pressansvarig Fairtrade Sverige.

Här hittar du hela kännedomsundersökningen från Kantar Sifo.