Meny

Unikt utbildningsmaterial för SFI

Nu lanseras ett unikt utbildningsmaterial som är anpassat för kursen Svenska som andraspråk på gymnasiet och för Utbildning i svenska för invandrare. ”Handla hållbart?” heter det senaste tillskottet i Fairtrades serie av utbildningsmaterial som behandlar frågor kring hur våra val som konsumenter påverkar människor i andra delar av världen.

SFI-forsta-sidan-Fairtrade

Skolmaterialet ”Handla hållbart?”

Överlag finns få pedagogiska material på temat hållbar utveckling, särskilt när det gäller fattigdomsrelaterade problemformuleringar. Därför är det roligt att Konsumentverket finansierat Fairtrades projekt med syfte att ta fram ett undervisningsmaterial för just det ändamålet.

Materialet heter ”Handla hållbart?” och här ges elever möjlighet att reflektera över konsumtion, livsstil, hållbarhet och såväl social som miljömässig och ekonomisk utveckling.

Övningarna är anpassade för att kunna genomföras med varierande grad av muntlig interaktion och skriftlig produktion.

Det öppnar upp för diskussioner kring exempelvis fattigdom, mänskliga rättigheter och hållbar konsumtion. Eleverna ges även möjlighet att undersöka likheter och skillnader mellan några av våra vanligaste produktmärkningar för att få ökad förståelse för produktmärkningar som konkret konsumentverktyg.

”Det känns väldigt roligt att det här blivit av. På utbildningsmässor och fortbildningsdagar för pedagoger är det tydligt att det överlag saknas undervisningsmaterial på temat hållbarhet, särskilt när det gäller material som fokuserar på lustfyllda sätt att diskutera och reflektera. Redan nu har vi över 250 beställningar som kommer att skickas från tryckeriet inom kort, säger Nicklas Lindh, projektledare för Fairtrades skolprojekt.

Materialet är helt kostnadsfritt tack vara finansiering av Konsumentverket.
Här kan du beställa materialet >>

Mer information

Fairtrade har även tidigare tagit fram utbildningsmaterial för grundskolan och gymnasiet, läs mer om det här  >>

Dela