Meny

Utveckling och framtidstro på bananplantager på Dominikanska republiken

Banansatsning: Anställning på bananplantage innebär ett hårt arbete i en utmanande bransch. På plantagen Quinta Pasadena på Dominikanska republiken i Karibien gör Fairtrade-certifieringen skillnad för över 200 anställda.

Världens bananindustri tillhör en utsatt bransch, där exploatering och utnyttjande av arbetskraft ofta förekommer. Grundläggande rättigheter för de anställda tenderar att saknas och arbetsdagarna blir ofta alltför långa. Lönen går ofta knappt att leva på. Tillsammans med klimatförändringar, naturkatastrofer och utbredd fattigdom är påfrestningarna stora för de människor som försöker livnära sig på bananodlingen.

Ett av de länder som exporterar bananer till Sverige är Dominikanska republiken, som Fairtrade Sverige har besökt vid flertal tillfällen. Här spelar bananexporten tillsammans med turismen en betydande roll för invånarna. I denna region har de flesta, historiskt sett, fått uppleva mycket förtryck, instabilitet och fattigdom. En av de plantager där Fairtrade verkar för förändring är Quinta Pasadena, där cirka 240 människor i dag arbetar.

Certifiering för förändring

Quinta Pasadena-plantagen drivs i privat regi och blev Fairtrade-certifierad 2007 samt bedriver även ekologisk produktion. Fairtrade-certifieringen innebär bland annat att odlarna och de anställda har rätt till anställningsavtal, övertidsersättning, föräldraledighet och att organisera sig fackligt. Det handlar även om att arbetsgivaren ska betala löner som minst ligger i nivå med landets lagstadgade minimilön och värna om de anställdas säkerhet och hälsa.

Quinta Pasadena får likt andra Fairtrade-certifierade plantager en Fairtrade-premie vid försäljningen av råvaran. Ju större volymer av den Fairtrade-certifierade råvaran som köps eller säljs, desto högre blir också premien. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna, en viktig del i en demokratisk process.

Så gör Fairtrade-premien skillnad

På Dominikanska republiken är det vanligt att de som jobbar inom jordbrukssektorn inte kan läsa och skriva. Quinta Pasadena har med hjälp av Fairtrade-premien satsat på att höja läskunnigheten och i dag kan cirka 80 procent av de anställda läsa och skriva. Quinta Pasadena har även köpt in skoluniformer, skolböcker sportkläder och skor så att fler barn i området kan gå i skola och utöva fritidsaktiviteter.

De senaste två åren har också flera workshops och utbildningar hållits i juridik och mänskliga rättigheter, företagsförvaltning, utbildning i kosthållning för att förebygga övervikt samt utbildning i husbygge för att ge odlare och anställda ytterligare möjligheter till ett bättre liv.

Kunskap om sjukdomar ökar

På Dominikanska republiken är sjukvården bristfällig. På landsbygden är vården även begränsad vilket lett till att man på Quinta Pasadena har satsat på hälsoprogram för de anställda med syfte att öka kunskapen om sjukdomar. De har även fått tillgång till hälsoundersökning, sjukvård, tandvård och synundersökning. Glasögon har getts till dem som haft behov och kostnader för mediciner täcks av premiepengar.

”Tidigare arbetade jag på en plantage som inte var Fairtrade-certifierad. Jag har diabetes och mina mediciner kostar över 1 000 pesos per månad. Det är en femtedel av min lön och jag hade inte alltid råd att köpa min medicin och mådde ofta väldigt dåligt. Genom Fairtrade får jag medicin gratis och jag mår mycket bättre”, säger Angela Rodrigues, anställd på Quinta Pasadena.

för mig är Fairtrade en kontinuerlig förbättring. man kan se skillnaden från början till nu.

Lån skapar nya möjligheter

Många av plantagearbetarna har inte möjlighet att spara pengar från sitt arbete. Genom lån ger Fairtrade-premien de anställda nya möjligheter. Över 120 anställda har fått lån för att utveckla små företag vid sidan om arbetet på plantagen för att få en bättre ekonomi. Quinta Pasadena har de senaste åren även byggt nio nya hus till förmån för de anställda som fått hus och land förstört i samband med orkaner.

“Jag tror att Fairtrade kommer att fortsätta växa. För mig är Fairtrade en kontinuerlig förbättring. Man kan se skillnaden från början till nu och hur arbetarnas liv på plantagen och hur vi behandlas blir bättre. Jag ser en märkbar skillnad i Karibien”, säger Javiel Gomez, anställd på Quinta Pasadena.

Vad gör Fairtrade för bananodlarna och plantagearbetarna?

  • Fairtrade verkar i det tropiska bananbältet för att skapa positiva förändringar på plantager genom att säkerställa de anställdas rättigheter genom certifieringskriterier som kontrolleras av Flocert, ett oberoende internationellt kontrollorgan med ISO 17065-ackreditering.
  • Kriterierna för anställd arbetskraft på bananplantagerna handlar om att arbetsgivaren ska betala löner som minst ligger i nivå med landets lagstadgade minimilön, bistå med boende när detta är relevant samt ge de anställda rätt och möjlighet att gå med i fackföreningar. Kriterierna rör också hänsyn till de anställdas hälsa, säkerhet och miljöhänsyn. Barn under 15 år får inte anställas som arbetskraft.
  • Genom Fairtrade stabiliseras priserna, men faktum är: Odlarna och de anställda får för liten del av kakan. Fairtrade arbetar därför med alla aktörer i banankedjan inklusive producenter, företag och icke-statliga organisationer, för att öka inkomsterna för dessa människor för att skapa bättre balans i banansektorn. Fairtrade verkar inte där det är lätt utan där Fairtrade verkligen behövs. Odlare och arbetare ska kunna leva på sitt hårda arbete, oavsett i vilken del av världen de lever.

Här kan du läsa mer om Fairtrades kriterier.
Här kan du läsa mer om Fairtrade-certifierade bananer.
Söker du mer information om bananer, kika in här hos Fairtrade International.

Dela