Meny

Ytterligare steg mot levnadslön

I slutet av januari ordnade Fairtrade Sverige tillsammans med LO Sverige en stor internationell konferens i Stockholm för att diskutera frågan om hur Fairtrade och fackliga organisationer kan samverka mer framför allt på internationell och lokal nivå. Det blev en konferens med över 65 deltagare från hela världen – bland annat från Peru, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Indien, Kenya, Zimbabwe, Tanzania och Sydafrika.

Resultatet av konferensen var hoppfullt. Vi är två olika organisationer med olika verktyg för hur vi kan förbättra anställdas arbets- och levnadsvillkor i länder med utbredd fattigdom. Våra roller är olika och måste hållas isär, men i slutändan delar vi samma mål. Jag ser fram emot ett närmare samarbete framför allt i de länder och regioner vi verkar och att vi nu går från ord till handling.

En sådan konkret fråga är hur Fairtrade International arbetar för att anställda ska ha en lön att leva på – en så kallad levnadslön. Jag är glad att vi tagit på oss ledartröjan i arbetet med att fastslå levnadslöner inom jordbrukssektorn, något som saknas idag. Den förra medarbetaren på ILO, Richard Ancker, har tillsammans med sin fru utarbetat en metod i samband med att de tagit fram fyra rapporter för bananarbetare på Dominikanska republiken, för anställda på teplantage i Malawi, på rosplantage i Kenya samt anställda på vinplantage i Sydafrika (Western Cape). Här hittar du rapporterna.

Men det är genom vår prissättning, flexibiliteten med premien och genom att stärka anställda i den lokala fackklubben för löneförhandlingar med arbetsgivaren som det verkliga arbetet börjar. Jag är övertygad om att en stark facklig organisering är av stor vikt för att vi kan minska gapet mellan den lön som anställda har idag på Fairtrade-certifierade plantage och den levnadslön som är satt i landet/regionen.

Jag ser fram emot hur vi tillsammans kan samarbeta för att nå vår vision om att anställda på Fairtrade-certifierade plantage kan erhålla en lön att leva på.

/Magdalena Streijffert

Dela