fbpx
Meny
Djupt beklagligt med svenskt nej till CSDDD
Ulrika Urey, generalsekreterare för Fairtrade Sverige

Djupt beklagligt med svenskt nej till CSDDD

EU:s medlemsstater lyckades inte enas gällande EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, CSDDD. När medlemsstaterna möttes i COREPER i dag stod det klart att det inte fanns någon majoritet bakom förslaget. Och enligt uppgifter var Sverige det enda land som avsåg att rösta nej.
– Det är djupt beklagligt att regeringen väljer att motarbeta ett så historiskt viktigt förslag, säger Ulrika Urey, generalsekreterare på Fairtrade Sverige.

Inför dagens möte har flera av de stora medlemsstaterna uttryckt tveksamheter kring direktivet. Så sent som i går föreslog Frankrike att direktivet bara skulle omfatta betydligt större företag. Även Sverige har uttryckt kritik mot det nuvarande förslaget. Under COREPER i dag framkom det också att medlemsstaterna inte lyckats enas.

Enligt uppgifter från Bryssel var också Sverige det enda land som tydligt uttalat att man avsåg rösta nej. Detta trots flertalet uppmaningar från näringsliv, civilsamhälle och fackförbund om att den svenska regeringen bör stå fast vid ett ja till direktivet.

–Vi är väldigt besvikna. Avsaknaden av en majoritet för CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) medför en risk för att direktivet inte alls blir av, eller att det blir väldigt urvattnat. Vi ser en stor risk för att ett eventuellt reviderat förslag inte längre kommer ligga i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, säger Ulrika Urey.

Just att direktivet utgår från FN:s vägledande principer är något som stora svenska bolag, bland annat IKEA, Volvo och Axfood, själva efterfrågat.

Tiden håller på att rinna ut

– Vår förhoppning nu är att man ändå ska hinna nå en överenskommelse före parlamentsvalet i juni. Men tiden håller på att rinna ut. Med ett brett folkligt stöd samt civilsamhället och stora delar av näringslivet i ryggen hoppas vi att den svenska regeringen gör allt den kan för att nå en kompromiss, säger Ulrika Urey.

Arbetet med ett EU-direktiv för företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö har pågått i tre år. Frivilliga riktlinjer, så som FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, har varit otillräckliga.

–160 miljoner barn i arbete, inkomster människor inte kan leva på och omfattande miljöförstöring är tydliga tecken att frivillighet inte räcker. CSDD-direktivet är en historisk möjlighet att skapa förändring och det är otroligt anmärkningsvärt att regeringen drog sig ur i sista minuten, säger Ulrika Urey.

Dela