Textilarbetare som syr världens kläder ska ha råd att klä sig, äta, bo och leva. Foto: Fairtrade International.

Världens textilbransch tillhör en utsatt sektor med stora utmaningar. Foto: Fairtrade International.

blogg / 23 apr 2019

Vad väntar ni på, modeföretag?

Kära modeföretag i Sverige. Vi har några frågor till er. Det har gått tre år sedan Fairtrade lanserade sin textilstandard som verkar för att skapa bättre arbetsvillkor och löner för textilarbetare runt om i världen. Men stora företag tvekar att använda de verktyg som finns för att skapa förändring i textilindustrin. Nu undrar vi varför.

2016 lanserade Fairtrades textilstandard. Under många år har vi arbetat fram dessa textilkriterier, tillsammans med många kunniga intressenter och inte minst textilarbetarna själva, som har erfarenhet av vad som måste förbättras. Faktum är att dessa kriterier tillhör textilindustrins mest holistiska eftersom de tar hänsyn både till människa och miljö. Men vad hände sen?

Tyskland ligger i framkant

I Tyskland har modemärkena – Brands Fashion, 3Freunde och Melawear, gått i första ledet. Sedan 2016 har de arbetat hårt för att få sina leverantörer certifierade enligt textilstandaren. Ytterligare 28 textilfabriker i Indien arbetar nu med att stärka arbetsvillkor, löner, produktivitet, miljö, hälsa och trygghet för tusentals anställda.

I Sverige har ett antal textilföretag lanserat produkter i Fairtrade-certifierad bomull och försäljningen har mångdubblats de senaste åren. Tack till Alva Linen, BikBok, By Dem, Cottover, Dedicated, Dressmann, Kate Kae, Mini Rodini, Nudie Jeans, Ogland, Read the label, Sture&Lisa och Swegmarks. Bomullsodlare förtjänar kunna leva på sitt arbete och få ett bättre liv och vi uppskattar detta första steg för en mer hållbar textilindustri. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra!

Rätt att leva på sitt arbete

Textilarbetare som syr världens kläder ska kunna ha råd att klä sig, äta, bo och leva. De ska ha råd med sjukvård, utbildning, bostad  och transport. Kort sagt: De ska kunna leva på sitt arbete precis som alla vi andra. Om du någon gång undrat hur mycket en levnadslön är, så behöver du inte undra längre! En grupp forskare från Global Living Wage Coalition har tagit fram statistik för att underlätta förståelsen för vad som krävs för att människor ska kunna leva på sitt arbete. Kolla gärna in riktmärken för Dhaka och Tirupur på deras hemsida. Riktmärken för fler regioner är på väg.

Enligt Fairtrades textilstandard måste levnadslöner betalas inom sex år efter det att man certifierats. Vissa säger att det går för långsamt. Andra säger att det går för snabbt. Vi på Fairtrade tror att det är en realistisk tidsperiod med tanke på de stora skillnaderna mellan nuvarande löner och levnadslöner. Och visst, det är inte gratis för modeföretagen… Men den mänskliga kostnaden är ännu högre. Textilarbetare ska inte fortsätta leva i fattigdom under tiden vi fortsätter att köpa billiga kläder.

Rätt att leva i säkerhet

Textilarbetare ska kunna leva i säkerhet. Varje år i samband med Fashion Revolution påminns vi om textilfabriken Rana Plaza som kollapsade, där mer än 1 100 anställda förlorade livet. Faktum kvarstår: Osäkra arbetsförhållanden med dåliga lokaler och otrygga villkor fortsätter vara en stor problematik runt om i världen.

Tid för återhämtning

Textilarbetare är människor som behöver tid för återhämtning, vila och att få umgås med vänner och familj. Om de inte får tid för detta, kommer fler olyckor att inträffa. Övertid är ett välkänt problem inom textilbranschen. Det är ett problem som måste tas på största allvar. Fairtrades kriterier vill visa hur varumärken kan vara både lönsamma och etiska. Kriterierna verkar för att byggnader ska vara säkra, att skyddsutrustning används, att arbetstid ska regleras och att anställda ska ha rätt till anställningskontrakt. Dessutom ger vi rekommendationer för ansvarsfulla inköpsrutiner och längre kontrakt med fabrikerna.

Facklig organisering och hantering av klagomål

Textilarbetare måste kunna utöva sina rättigheter. Våra kriterier innefattar rätten till facklig organisering och utbildning om anställdas rättigheter.

Men ingenting är perfekt. Därför är det viktigt att arbeta med de hjälpmedel som finns för att förändra textilindustrin till det bättre. Fabrikerna måste inrätta rutiner för klagomålshantering, så att anställda kan få hjälp av lokala organisationer eller fackföreningar som kan stötta dem under hela processen.

Är Sveriges modeföretag redo?

Så, Sveriges modeföretag? Vad säger ni om detta? Här finns ett tydligt verktyg för er att bidra till en mer socialt hållbar textilindustri, om ni så bara vill. För att vara tydliga: egentligen handlar det inte om oss. Det handlar om textilarbetarna som syr våra kläder. Det handlar också om att konsumenter har rätt att veta vilka som finns bakom kläderna vi köper. Vi tror inte att vi kan förändra textilindustrin över en natt. Men vi är redo att försöka tillsammans med er. Är ni redo?